Actieve Dorpen Aanpak (ADA)

Normaal gesproken vestig ik graag de aandacht op de diverse ondersteunende regelingen die
gemeente Het Hogeland heeft voor mensen die op welke wijze dan ook een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Dit keer heb ik ervoor gekozen om mijn aandacht te richten op iets waar ik, als
inwoner van een prachtig dorp in de provincie Groningen erg blij van word. Op donderdag 28
oktober was ik getuige van de lancering van een nieuwe omgeving waarin alle dorpen in de provincie
samen initiatieven kunnen delen om elkaar te inspireren, versterken, van informatie te voorzien en
zo nodig van elkaar te kunnen leren of te helpen.
Verbeter, verfraai en versterk je dorp, in ons geval het prachtige en gezellige Eenrum.
Met de Actieve Dorpen Aanpak (ADA), een initiatief van Groninger Dorpen. Mede tot stand gekomen
met steun van de Provincie Groningen en de Groninger gemeenten en het programma Democratie
in Actie (een gezamenlijk programma van VNG en BZK). Kijk voor meer informatie en mogelijkheden
op: https://actievedorpen.nl/
Van wie is ADA?
ADA werd ontwikkeld door de vereniging Groninger Dorpen dat liet onderzoeken wat
dorpsbewoners en hun verenigingen, gemeenten en andere overheidsinstanties kunnen leren van
de vele succesvolle dorpsinitiatieven die de afgelopen jaren in de provincie Groningen werden
uitgevoerd. Hoe hebben de bewoners en hun verenigingen deze projecten aangepakt? Hoe verliep
de samenwerking met verenigingen en gemeentes? Hoe vonden ze ondersteuning? Hoe kun je
projecten duurzaam maken?
Wat wil ADA?
De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) wil dat dorpsbewoners, hun verenigingen en de overheden en
instanties daaromheen actief aan de slag gaan om hun dorpen te verbeteren, versterken en
verfraaien. Dat doen ze al op vele plekken – getuige de vele dorpsprojecten op de site – maar niet
overal. En ook niet altijd overal even succesvol. Door naar elkaar te kijken en van elkaar te leren
verwijd je je blik en verhoog je de effectiviteit van je dorpsprojecten.
Belangrijkste voorwaarden voor het slagen van dorpsinitiatieven? Allereerst: de mate waarin
bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun dorpen. En ten tweede de mogelijkheden die
verenigingen en gemeentes bieden om deze bewoners actief hun steentje te laten bijdragen. Wat
begint met meedenken en meehelpen kan zo uitgroeien tot participeren en ondernemen. Zelf doen
– maar wel met z’n allen. En vanuit de eigen toekomstwensen. Die wensen zijn vaak gebundeld in
gezamenlijke dorps-, toekomst- en gebiedsplannen waar Groninger Dorpen een actieve rol in speelt,
bijvoorbeeld via de methode Typisch Gronings. Wie de toekomst van zijn dorp mede wil bepalen, zal
vanuit de dorpsidentiteit en -geschiedenis naar de toekomst moeten kijken om gezamenlijk
problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden voor het dorp te scheppen.
Waarom werd ADA bedacht?
Dorpsbewoners en hun verenigingen zullen in de nabije toekomst een steeds grotere rol spelen bij
het verbeteren, versterken en verfraaien van hun dorp. Bewoners, dorpsverenigingen en gemeentes
zouden zich daarbij volgens ADA het beste kunnen opstellen als teamgenoten. Wie voelt zich
geroepen om bij dit initiatief de aanvoerdersband om te doen? Dat kan per projectfase verschillen!
De Actieve Dorpen Aanpak levert hierbij de inzichten en de stappen die voor deze samenwerking
nodig zijn. Gelukkig hebben Groningse burgers de afgelopen decennia al laten zien dat ze hun
schouders onder projecten kunnen en willen zetten, samen met dorpsbelangenverenigingen en
gemeentes. Van eenvoudige dorpsinitiatieven tot complexe zorgcoöperaties.
Andersom hebben gemeentes en verenigingen ook de steun ondervonden van dorpsbewoners bij
het realiseren van diverse projecten. Samenwerken verbetert als de kennis groeit van de rol en
verantwoordelijkheden van je teamgenoten. Nieuwsgierigheid daarnaar helpt een open en
gelijkwaardige samenwerking tot stand komen.
Waar komt ADA vandaan?
ADA komt voort uit de ideeën van vanOnderen – een beweging die een aantal jaren geleden
ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen die veel te maken hadden met versterkingsproblemen
en de aanpak van de gaswinningsproblemen. Hun bedoeling was om de regie zoveel mogelijk terug
te halen en bij de dorpsbewoners te leggen. Niet van bovenaf maar van onderen, was hun devies.
ADA borduurt hierop voort en verbreedt het perspectief naar alle Groningse dorpen en alle soorten
dorpsprojecten. ADA gaat er daarbij vanuit dat projecten vooral slagen als van bovenaf en van
onderen elkaar ergens in het midden weten te treffen.
Hoe kan ik meedoen met ADA?
Laat je inspireren door de dorpsverhalen en laat je op weg helpen door het stappenplan! Heb je zelf
een Groningse dorpsproject ontwikkeld, of ken je er een die nog niet op de site staat, geef het
project dan aan ADA door, via het aanmeldformulier “meld een project aan”. ADA zorgt er dan voor
dat er een dorpsverhaal op deze site wordt gepubliceerd.
Volg het ADA-stappenplan om een dorpsproject op te zetten of te ondersteunen, laat je inspireren
door honderden dorpsprojecten, verdeeld over vijf overzichtelijke thema’s of meld zelf je
dorpsproject aan. Wil je weten hoe ADA werkt en wat de achtergronden ervan zijn?
Voor Wie in Eenrum?
Kern van de ADA is natuurlijk het ADA-stappenplan op https://actievedorpen.nl/begin-met-ada,
waarmee je start door op Begin met ADA te klikken. Daarmee kom je bij een eerste keuze: ben je
een bewoner van een dorp, ben je betrokken bij een dorpsvereniging of ben je een ambtenaar,
politicus of andersoortige professional die in Groningen samenwerkt met dorpen? Contact:
info@actievedorpen.nl
Ik ben een bewoner van Eenrum een dorp in Groningen en…
– Ik heb misschien een ideetje voor een dorpsinitiatief
– Ik heb al een heel plan klaar voor een dorpsinitiatief
– Ik sta op het punt een dorpsinitiatief uit te voeren
Ik ben bestuurder van een Eernrummer dorpsvereniging, -coöperatie of stichting en…
– we willen een nieuw dorpsinitiatief beginnen
– we willen een initiatief van dorpsgenoten ondersteunen
– we willen een dorpsinitiatief van de gemeente ondersteunen
Ik ben ambtenaar, bestuurder of politicus bij een Groninger gemeente, bij een waterschap of de
provincie en…
– dorpsbewoners hebben een initiatief bedacht
– de vereniging van Dorpsbelangen wil een dorpsinitiatief beginnen
– we willen zelf een dorpsproject beginnen
– er zijn problemen in het dorp
Thema’s:
Dorpsverenigingen, -huizen en -visies
Zorg, onderwijs, dorpsondersteuning
Landschap, recreatie, cultuur
Bouwen, wonen, versterken
Energie, economie, vervoer
Heb je vragen of zou je graag extra informatie willen hebben over dit
initiatief, neem dan contact op via: info@actievedorpen.nl.
Mocht je graag een project willen aanmelden vanuit een vereniging of als inwoner van Eenrum, deel
dit dan alsjeblieft met Dorpsbelangen Eenrum via dorpsbelangeneenrum@gmail.com, dan kunnen
we waar nodig meedenken- of helpen.
En ook dit keer sluit ik graag weer af met, kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig. Men
hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen we meer.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Berend ter Horst (bestuurslid

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen