AED geplaatst in Eenrum

Zoals een ieder misschien wel weet is voor de zomer gestart met het idee om een AED aan te schaffen voor het dorp Eenrum.
Na een zeer geslaagde collecte onder de inwoners en ondernemers in het dorp, waarover u in de Ainrommer van juni heeft kunnen lezen, hebben wij een subsidie aanvraag gedaan bij het coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen. Begin oktober kregen wij een positieve reactie op onze aanvraag. Dit betekende voor ons dat er nu voldoende financiële middelen aanwezig waren om een AED met buitenkast te gaan bestellen.

Begin november is er contact geweest met de woningbouwvereniging Wierden en Borgen om te bekijken of plaatsing van de AED aan de buitenkant van Aikeshof te realiseren was. De woningbouwvereniging verleende graag hun medewerking hieraan en dankzij de inzet van bouwbedrijf Diemer en Installatiebedrijf Groendijk is de kast geplaatst en voorzien van stroom.

De AED is aangemeld bij Groningen Hartveilig. Bij een melding van een reanimatie in het dorp ( die via 112 binnen komt) zullen de hulpverleners, die bij Groningen Hartveilig aangemeld staan, middels een SMS bericht op hun mobiele telefoon geallarmeerd worden. Tevens zal er met dit bericht een pincode meegestuurd worden waarmee de AED-kast te openen is. Men kan dan snel met de AED naar het opgegeven adres gaan.

Het initiatief, genomen door Roelie Bottema en later omarmt door de EHBO vereniging, met als gezamenlijk doel een AED in eigen dorp, welke voor een ieder die hier voor opgeleid toegankelijk is en die mogelijk mensenlevens kan redden is hiermee bereikt. Namens ons hartelijk dank aan alle inwoners en ondernemers van het dorp en aan de Rabobank. Het gaat te ver om een ieder persoonlijk te bedanken maar zonder u allen hadden we de financiën voor de aanschaf van deze AED niet voor elkaar gekregen.

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Eenrum zich aanmelden bij Groningen Hartveilig. Na aanmelding krijgt u een cursus reanimatie en een training met de AED aangeboden.

Vanuit de EHBO vereniging zullen we betrokken blijven bij dit initiatief en zullen we de AED waar nodig onderhouden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven dan kunt u bellen met Klaas de Vries, telefoonnummer 49 1237.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen