Ainrommer Rommelmarkt groot succes

20150418_083741Op 18 april jongstleden heeft  Sport Vereniging Eenrum de jaarlijkse Ainrommer Rommelmarkt georganiseerd.

 

Dankzij de vele mooie spullen en het mooie weer heeft de Sport Vereniging Eenrum dit jaar zeer goede zaken gedaan nl. een verkoopopbrengst van ongeveer € 3900,-!!

Zoals ieder jaar zijn de overgebleven boeken opgehaald door de 20150418_125348organisatoren van de boekenmarkt in Saaxumhuizen en de wat meer waardevolle spullen door Peter Woddema uit Ulrum. Alle andere  overgebleven spullen zijn wederom opgehaald door Kringloop Leens.

De Sportvereniging wil alle bewoners van Eenrum bedanken voor de spullen die ieder jaar weer gegeven worden. Ook wil de Sportvereniging de vele vrijwilligers, vooral de niet leden, bedanken voor hun inzet en het

20150418_153115_1beschikbaar stellen van d20150418_161157e materialen op deze dag.

 

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen