B-Fit-project

OBS De Octopus laat kinderen kennismaken met sport en gezonde leefstijl middels B-Fit-project

OBS De Octopus is de samenwerking aangegaan met de plaatselijke verenigingen/instanties en het Huis van de Sport om kinderen en ouders kennis te laten maken met een gezonde leefstijl. Daarom start op 22 februari het programma B-Fit op OBS De Octopus. De aftrap vindt op ludieke wijze plaats op het schoolplein op maandag 22 februari om 8.30 uur.

B-Fit is een meerjarig, preventief actieprogramma van de Gelderse Sport Federatie en heeft in Gelderland op verschillende scholen successen behaald. Het doel is om kinderen meer te laten bewegen en te informeren over het belang van gezonde voeding. B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven; bewegen en gezonde voeding. Het doel is om kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun!

Divers programma

Het programma B-Fit bestaat uit diverse onderdelen, zoals bewegingsoefeningen tijdens de les, een lespakket over gezonde voeding en bewegen. Daarnaast worden nieuwe pauze-activiteiten en naschoolse activiteiten geïntroduceerd. Afgelopen dinsdag heeft de B-fit coach aan alle groepen pleinspelletjes geïntroduceerd. De kinderen leren tot aan de zomervakantie diverse soorten spelletjes voor op het plein, waarbij samenwerking en bewegen voorop staat. Jong en oud spelen samen en met elkaar. Daarbij spelen de kinderen van groep 7 en 8 een bijzondere rol. Zij gaan namelijk tijdens de pauzes deze spelletjes stimuleren en begeleiden. Zij treden op als een coach. Ze worden hiervoor speciaal begeleid door de B-fit coach.

Lokale verenigingen en instanties

B-Fit maakt gebruik van lokale partijen om het bewegen te stimuleren en kennis omtrent een gezonde levensstijl. Hierbij wordt samengewerkt met gemeente De Marne, lokale sportaanbieders (V.V. Eenrum, SV Eenrum en Ltc Odivia), GGD en Huis voor de Sport Groningen. De vertegenwoordigers van de verschillende partijen zullen aanwezig zijn bij de aftrap op 22 februari.

KindCentrum

De intensieve samenwerking met verenigingen (sport en cultuur) en instanties (o.a. GGD, CJG, Logopedie) past goed in het KindCentrum, welke in oprichting is. De verwachting is dat in het najaar de verbouwing start, waarbij de peuterspeelzaal en kinderopvang zoveel mogelijk wordt geïntegreerd met het onderwijs. Kinderen –en hun ouders- van 0 -12 kunnen straks op 1 plek terecht voor ontwikkeling, opvang, sport en cultuur.

Na de voorjaarsvakantie start een 3+ groep en op dit moment biedt de school onderdak aan logopedie, jeugdtheater Wonderboom en muzieklessen van Orpheus. Tevens worden er onder- en ook na schooltijd activiteiten georganiseerd ter bevordering van sport en cultuur.

In de tekeningen van de nieuw- en verbouw wordt rekening gehouden met de verschillende instanties en de onderwijsvernieuwingen. Dit om het gebouw toekomstbestendig te maken. De architecten (KAW) werken de voorlopige plannen verder uit. De volgende stap is het betrekken van kinderen, ouders en omwonenden om de plannen definitief te maken. De verwachting is dat dit in april/mei gaat plaatsvinden.

Alle belangstellenden zijn maandag a.s. om 08.30 van harte welkom om het B-fit project ludiek te openen.

Voor meer informatie www.octopuseenrum.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen