Bericht van Ruilkring Het Hogeland

Het wordt weer voorjaar !

 

Langzaam aan wordt het voorjaar en zal alles weer tot bloei komen. Niet alleen in de natuur maar ook in de Ruilkring Hogeland. We hopen en verwachten dat de inloopbijeenkomsten over niet al te lange tijd weer kunnen plaatsvinden.

Er zijn de afgelopen maand weer nieuwe leden bijgekomen en we blijven dus gestadig groeien. Het is goed te zien dat steeds meer mensen onze uitgangspunten: positief gericht – oog voor milieu –  samen delen en uitgaan van wat wel kan, waarderen en steunen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Ook de afgelopen maanden hebben de leden niet stil gezeten. Er is behoorlijk gehandeld en ook de creativiteit kwam niet tot stilstand. Het blijft vreemd dat we elkaar niet konden ontmoeten en dat zelfs de ALV schriftelijk moest worden afgedaan. Daarin zijn er een aantal bestuurswisselingen goedgekeurd, we hebben een nieuwe voorzitter a.i. en een nieuwe penningmeester. Ook de andere voorstellen zijn met overweldigende meerderheid aangenomen.

Het voornemen voor dit jaar is dat we blijven groeien. Immers hoe meer leden hoe meer er onderling kan worden geruild. Dat gebeurt via de website en via de Appgroep.

Heb je interesse om mee te doen in de Ruilkring Hogeland. Bezoek dan de website www.ruilkringhogeland.nl . Hier vind je veel info en je kunt er de laatste nieuwsbrief lezen. Als je denkt dat je niets zou kunnen bieden aan de ruilkring, verbreed dan je perspectief. Het gaat niet alleen om spullen, je kunt ook diensten of kennis aanbieden. Bovendien is wat jij overbodig of niet langer bruikbaar vindt, wellicht precies datgene waar een ander al tijden naar op zoek is.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen