Bestemmingsplan ‘De Kleine Plantage’ naar gemeenteraad

Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘De Kleine Plantage’ in Eenrum van 15 april
tot 27 mei ter inzage gelegd. Hierop is een zienswijze binnengekomen. Het college vraagt
de gemeenteraad deze zienswijze volgens het voorstel te beantwoorden en het
bestemmingsplan vast te stellen.

Met het bestemmingsplan verandert de bestemming van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’. Daarmee
kunnen op het terrein van de kwekerij De Kleine Plantage aan de Handerweg 1 in Eenrum
negen nieuwe woningen worden gebouwd en één bedrijfswoning kan worden omgebouwd
tot een woning. Hiermee maakt de gemeente het initiatief van Stichting Vormen en Wonen
mogelijk die er een bijzondere en gevarieerde woonvorm in het groen wil realiseren.

Het is de bedoeling dat jongeren, ouderen, alleenstaanden, samenwonenden, werkenden
en niet werkenden op Woonerf de Plantage komen te wonen. Goed nabuurschap staat
hierbij centraal. De woningen worden als een woongemeenschap met elkaar verbonden en
omgeven door een grote tuin met hagen en verschillende bomen.

“Een mooie en bijzondere aanvulling op het woningaanbod in Het Hogeland in het
algemeen en in Eenrum in het bijzonder”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Dat de
kenmerkende sfeer van de huidige kwekerij behouden blijft, maakt het kwalitatief heel
bijzonder. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, kan het project
snel gerealiseerd worden.”

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen