Bewonersbijeenkomst Gemeentelijke Herindeling

Raadsleden De Marne met inwoners in gesprek over de herindeling

 

Op dinsdag  3 maart a.s. organiseert de gemeenteraad van De Marne een bewonersbijeenkomst over de gemeentelijke herindeling. Raadsleden willen graag met inwoners in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden. Met name de thema’s burgernabijheid (de relatie tussen de lokale overheid en haar inwoners), gemeentelijke  financiën en de strategische agenda (de maatschappelijke en economische ontwikkelingen waar de gemeenten samen voor staan of nog komen te staan) komen aan bod.

 

De mening van inwoners is voor de raadsleden van belang  om een goede afweging te maken voordat de besluitvorming plaatsvindt in de raadsvergadering van 31 maart a.s.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om met raadsleden van gedachten te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart a.s. om 20.00 uur te Schierstee, Warfhuisterweg 17 Wehe-den Hoorn.

De avond wordt geleid door de heer Pieter van Geel.

 

Inwoners die niet op deze avond aanwezig kunnen zijn, of liever één op één in gesprek gaan met een raadslid kunnen zaterdag 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur ook terecht op de inloopochtend in het gemeentehuis te Leens, R. Ritzemastraat 2.

Ook is er de gelegenheid om via de e-mail een reactie sturen naar de raad, via: griffie@demarne.nl

 

De onderzoeksrapporten, maar ook een samenvatting van de onderzoekrapporten (Uitkomsten verkenning herindeling Noord-Groningen) zijn te vinden op de website: www.demarne.nl,dossier Gemeentelijke herindeling.

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de Griffie via de e-mail: griffie@demarne.nl of telefonisch 0595-575 500.

 

 

Vriendelijke groet,

 

Marike Hegeman

 

Raadsgriffier De Marne

0595-575 500

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen