De Gouden Provincies: Huis-Hulp. Doet u ook mee?

Sinds 1 juli is er een bijzonder project gestart in uw regio. Een project dat het mes aan twee kanten laat snijden: behoud van banen en creëren van banen voor mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds en het bieden van huishulp anderzijds.

Flexplan en Stichting De Gouden Provincies zetten zich in voor het behouden van banen en het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet wij door middel van het opzetten en uitrollen van diverse projecten om zo een kansarme groep een kans te geven. Mensen een kans geven, dát is pas topsport!

De Huis-Hulp wordt vanuit de overheid de was- en strijkhulp genoemd. Zoals u waarschijnlijk weet wordt er op dit moment ongenuanceerd bezuinigd op deze dienst. Wel wordt de klant in de gelegenheid gesteld om uren bij te kopen wat dan al gauw € 17.50 tot zelfs € 29.00 per uur kost.

Een ander feit is dat de gemeenten met deze dienst per 1 januari 2016 stoppen. De overheid vindt dat deze hulp vanaf dan gedaan zou moeten worden door buren, vrienden, kinderen voor hun ouders etc. De gedachte hierover is niet verkeerd, maar wij denken dat je het hiermee niet gaat oplossen.

Dit is mede de reden dat Stichting de Gouden Provincies een concept heeft opgezet om zowel klant als die grote groep werkzoekenden een kans te bieden. Wij willen dat de klant weer de regie krijgt en zelf kan bepalen welke werkzaamheden er verricht gaan worden. Wie betaalt, die bepaald!

Wij hebben het project Huis-Hulp opgezet door postcodegebieden samen te stellen met een inwoneraantal van minimaal 40.000. Inmiddels zijn wij gestart in 37 postcoderegio’s in Noord Nederland. Hierdoor hebben wij 550 huishulpen, tot voor kort mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met veelal een WW of WWB uitkering, een arbeidscontract kunnen aanbieden!

Het break-evenpoint lig per postcodegebied rond de 300 uur. Dan hebben wij ongeveer 12 Huishulpen en de Coördinator HuisHulp betaald. De lat is gelegd op 1000 uur per postcoderegio. Dit betekent dat er een behoorlijke surplus aan geld per postcodegebied binnenkomt. Dit geld blijft in het postcodegebied en wordt aangewend in het gebied voor allerlei maatschappelijke doelen. Deze mogelijkheid/bevoegdheid ligt bij de coördinator.

Het geld kan dan ook werkelijk voor van alles gebruikt worden zolang het maar maatschappelijk is

en blijft in de postcoderegio. Als klant helpt u dus mee voor de lokale gemeenschap en bovendien kunt u aangeven wat belangrijk is en ondersteunt dient te worden. Bijvoorbeeld voor een vereniging, een cultureel erfgoed, de voedselbank, de kinderboerderij, stimulering van werktrajecten, de speeltuin, schrijnende gevallen, etc. U bepaalt samen met de coördinator waar het geld besteedt gaat worden. Hiermee willen wij dan ook echt laten zien aan de maatschappij/politiek wat wij verstaan onder de participatiemaatschappij.

Wij kunnen met dit concept veel klanten aan te spreken, afhankelijk van wat er zich in uw postcodegebied bevindt. Denk hierbij aan ouderen , alleenstaanden, tweeverdieners, scholen, kerken, middenstand, bedrijven, etc.

Dus heeft u huishoudelijke hulp nodig, heeft u een project waar we mee kunnen samenwerken, of wilt u bij ons komen werken als huis-hulp? Neem dan contact met ons op.

 

Rixt Vellenga

Coördinator De Marne, Winsum, Bedum & Zuidhorn

rixt@degoudenprovincies.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen