De toekomst van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Eenrum e.o.

Obs De Octopus, peuterspeelzaalwerk De Marne en Kids2b nodigen u van harte uit voor een informatie-avond over de toekomst van onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk in Eenrum en omgeving.

Datum: Tijdstip: Locatie:

9 december 2014
20:00 uur – 22:00 uur
obs de Octopus te Eenrum

Tijdens avond wordt u geïnformeerd over de ideeën en plannen die wij hebben m.b.t. een nieuwe voorziening voor kinderen in Eenrum en omgeving.

Toelichting

Wat vraagt de 21ste eeuw van de kinderen van nu en wat betekent dit voor ons aanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling? Dat is de vraag die obs De Octopus, peuterspeelzaalwerk De Marne en Kids2b zich hebben gesteld. Samen hebben zij het plan opgevat om een kindcentrum 0-12 jaar te starten in Eenrum. In het kindcentrum worden niet alleen alle functies van onderwijs, opvang, peuterspeelzaal en naschoolse activiteiten zoals sport, cultuur in samenhang aan kinderen aangeboden, maar wordt ook modern, toekomstgericht onderwijs gegeven. Doel is een duurzame voorziening in het dorp te creëren waar kinderen zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Bent u nieuwsgierig? Wilt u graag meepraten. Dan hopen wij u te ontmoeten op deze informatieavond.

Met vriendelijke groet,

Giena van der Veen, Kids2b
Anneke Sijpkens, Peuterspeelzaalwerk De Marne Sieneke Sietsema, Obs De Octopus
Peter Loonstra, Obs De Octopus

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen