Denk mee over verkeersveiligheid!

Naar aanleiding van vele signalen vanuit de verschillende verenigingen voor Dorpsbelangen (uiteraard ook DB Eenrum) komt gemeente De Marne met het initiatief om met elkaar in actie te komen voor verkeersveiligheid. Dorpsbelangen ondersteunt dit initiatief van harte en zal ook zelf met een afvaardiging naar deze bijeenkomst(en) gaan. Bijgaand het persbericht (bron gemeentelijke website):

Bewoners aan zet voor verkeersveilige dorpen in proefproject De Marne

Gemeente De Marne nodigt de inwoners uit om zelf in actie te komen voor de verkeersveiligheid in hun dorp of straat. Bij voldoende animo start de gemeente in april een proefproject dat een jaar zal lopen. De gemeente hoopt zo op goede lokale oplossingen voor de verkeersveiligheid. Op donderdag 19 maart 2015 vindt een avond plaats voor iedereen in de gemeente die werk wil maken van de verkeersveiligheid in zijn of haar eigen dorp of straat. Geïnteresseerden zijn die avond welkom in het gemeentehuis in Leens, vanaf 19.30 uur.

Al jaren zijn verkeersonveilige situaties in de dorpen een onderwerp van gesprek. De snelheid van het verkeer op de doorgaande wegen, de vele vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen door de dorpen komen daarbij vaak aan bod. Helaas kunnen de ervaren problemen niet alleen worden opgelost met fysieke maatregelen. Veel staat of valt bij ander verkeersgedrag. Dat begint bij de verkeersdeelnemers en inwoners.

Proefproject

De gemeente roept bewoners op om zelf een aanpak te bedenken en waar mogelijk uit te voeren met het doel de verkeersveiligheid in hun dorp, buurt of straat te verbeteren. Als er voldoende belangstelling is, start dit voorjaar een proefproject. Gedurende tenminste een jaar faciliteert de gemeente bewoners bij het bedenken en uitvoeren van hun aanpak. In ongeveer vier bijeenkomsten worden deelnemers onder andere geholpen bij het inventariseren van kansen en knelpunten. Ook doen ze de nodige nieuwe contacten, kennis en inspiratie op. De deelnemers hebben zelf invloed op de onderwerpen die aan de orde komen en de experts die worden uitgenodigd.

Waarom dit project?

De gemeente start het project in de hoop dat de aanpak goede lokale oplossingen oplevert en verkeersveiligheid in alle dorpen van de gemeente op de agenda zet. Daarnaast wil de gemeente met dit project graag op een andere manier met de inwoners gaan samenwerken. Want behalve dat de gemeente over steeds minder middelen en mensen beschikt, zijn er steeds meer mensen (ook bij de gemeente) die vinden dat de direct belanghebbenden vaak beter in staat zijn om een passende aanpak te bedenken voor ‘hun’ probleem. Tijd voor een nieuwe aanpak dus.

Informatiebijeenkomst

Belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst die op donderdag 19 maart 2015 wordt gehouden in het gemeentehuis van Leens, vanaf 19.30 uur. Na afloop kunnen ze besluiten of ze mee willen doen.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen