Dorpsbelangen Eenrum reageert op onrust rondom nieuwe bewoners ‘Aagstheem’

Sinds 22 februari jongstleden is voormalig Aagtsheem (Ernstheemsterpad, bij de speeltuin) weer volledig bewoond. Stichting Keroazie heeft haar intrek genomen in het voormalig bejaardenonderkomen. Stichting Keroazie is een zorginstelling. Zij biedt dagbesteding voor volwassenen, individuele begeleiding en wonen voor mensen met een beperking.
Stichting Keroazie gebruikt voormalig Aagtsheem als zogenaamd ‘Tussenhuis’. Een onderkomen waar deze mensen leren om weer zelfstandig te gaan wonen. De aard van de beperking van deze bewoners is zeer verschillend.

Bezoek Dorpsbelangen aan Stichting Keroazie
De intrek in Aagtsheem is bijna letterlijk van de ene op de andere dag gegaan. Hierdoor is er onvoldoende aandacht geweest om de bewoners van Eenrum hierop voor te bereiden. Met een korte brief aan een aantal omwonenden en een persbericht in de Ommelander Courant werd door het bestuur van de Stichting melding gemaakt van de intrek in Aagtsheem.

Dorpsbelangen werd halverwege maart attent gemaakt op de onrust die ontstond rondom Keroazie. Er zou veel overlast zijn sinds Aagtsheem weer bewoond werd. Dorpsbelangen heeft hierdoor besloten contact te zoeken met de Stichting.

Twee weken geleden heeft een gedeelte van het bestuur van Dorpsbelangen een rondleiding gehad in Aagtsheem. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van Stichting Keroazie. Tijdens dit gesprek heeft Dorpsbelangen uitgelegd welke onrust er in het dorp is ontstaan. En heeft aangegeven de communicatie door de stichting te summier te vinden. Dorpsbelangen heeft aangedrongen op heldere en duidelijke communicatie naar de inwoners van Eenrum.

Inschatting risico’s
Naar aanleiding van dit gesprek en de onduidelijkheid die nog steeds leeft in Eenrum, heeft Dorpsbelangen op 10 april jongstleden met een deskundige vergaderd. Deze deskundige is werkzaam in de forensische psychiatrie. Doel was een inschatting te kunnen maken van de risico’s van de opvang. Dit was op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk. Afgesproken is dat er opnieuw contact zou worden gezocht met de stichting voor het maken van een nieuwe afspraak. Een afspraak met als doel meer opheldering over de gang van zaken binnen Keroazie. En om nogmaals het belang van open en transparant communiceren aan te stippen.

Incident met ingreep politie
Vlak nadat bovenstaande afspraken tijdens de bestuursvergadering waren gemaakt, werd de buurt rondom voormalig Aagtsheem opgeschrikt door een vervelend incident. Hierbij moest zelfs de politie worden ingeschakeld. Een vechtpartij waarbij één van de bewoners van Keroazie betrokken was, was oorzaak van dit tumult.
Vrijdagochtend 11 april is door één van de omwonenden contact gezocht met Dorpsbelangen. De onrust is door het incident groter geworden en omwonenden maken zich zorgen over hun welzijn en dat van hun kinderen.
Aanleiding genoeg voor Dorpsbelangen om te overleggen met burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne. Ook heeft Dorpsbelangen versneld contact gezocht met het bestuur van Stichting Keroazie.

Gesprek burgemeester, Dorpsbelangen, Stichting Keroazie en deskundigen
Afgesproken is dat de burgemeester op zeer korte termijn met Dorpsbelangen, enkele deskundigen en een afvaardiging van Stichting Keroazie om tafel gaat. Waarbij doel van het gesprek is om meer duidelijk te krijgen over:

  • de risico’s die zijn ontstaan nadat Stichting Keroazie haar intrek heeft genomen in voormalig Aagtsheem
  • wat omwonenden moeten doen als er overlast ontstaat
  • op welke manier Stichting Keroazie met overlast omgaat
  • hoe de veiligheid van de omwonenden van voormalig Aagtsheem kan worden gewaarborgd
  • of opvang op deze plek verantwoord en toegestaan is

Verdere informatievoorziening
Wanneer het overleg met genoemde betrokkenen heeft plaatsgevonden, zal Dorpsbelangen een nieuwsbrief maken met informatie over wat is afgesproken.

Verder wil Dorpsbelangen op zeer korte termijn een informatieavond te plannen. Tijdens deze informatieavond krijgt Stichting Keroazie de mogelijkheid zich voor te stellen. En aan te geven wat er precies gebeurt in het voormalig Aagtsheem. Wat de aard van de problematiek is. Hoe overlast kan worden doorgegeven en hoe dit zal worden opgepakt. Daarnaast zullen bewoners van Eenrum de kans krijgen eventuele zorgen te uiten en vragen te stellen.

Reactie Stichting Keroazie op vechtpartij
Het bestuur van Stichting Keroazie geeft aan het genoemde incident te betreuren. Aldus de stichting was er sprake van een vechtpartij tussen een externe en een bewoner van Keroazie. De externe is volgens zeggen van de stichting direct door politie afgevoerd. De stichting geeft aan de betrokken bewoner per direct te hebben verwijderd uit voormalig Aagtsheem. Deze bewoner zal ook niet meer terugkeren.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail Dorpsbelangen via dorpsbelangeneenrum@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen