Dorpsbelangen in gesprek met gemeente De Marne over Stichting Keroazie

Zoals aangegeven in het artikel ‘Dorpsbelangen Eenrum reageert op onrust rondom nieuwe bewoners ‘Aagtsheem’’ van 13 april jongstleden heeft op donderdag 17 april met burgemeester Koos Wiersma overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis in Leens.

Het bijna voltallige bestuur van Dorpsbelangen was, samen met één van de direct omwonenden van voormalig Aagtsheem, aanwezig.

 

Onrust voldoende duidelijk bij gemeente

Tijdens een prettig en open gesprek heeft Dorpsbelangen de onrust, die is ontstaan na de intrek van Stichting Keroazie in voormalig Aagtsheem, voldoende duidelijk kunnen maken.

De gemeente is zich bewust van de onrust en de onduidelijkheid die in Eenrum leeft rondom Keroazie. En is daarom al op diverse gebieden bezig zich te oriënteren op zaken die verband houden met de Stichting Keroazie.

 

Verder onderzoeken

Op dit moment valt nog niet te zeggen hoe het verder gaat. De gemeente is bezig om met betrokkenen overleg te voeren en te onderzoeken welke stappen ondernomen moeten worden, om te zorgen dat de rust weer kan keren. Eind van komende week zal Dorpsbelangen opnieuw in overleg gaan met de gemeente.

 

Melden van incidenten

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de incidenten die plaatsvinden, is het goed dat de bewoners ongeregeldheden melden. Ook als ze onbelangrijk lijken, helpen meldingen om een helder overzicht te krijgen van wat er speelt. Merkt u iets op dat vreemd of afwijkend is, maar waarbij niet direct politie nodig is, meld dit dan via de website van de politie. Ga naar www.politie.nl/melden en klik linksboven op ‘meldformulier’.

Een melding die geen spoed heeft, maar waar politie aan te pas moet komen, moet worden gemeld via telefoonnummer 0900-8844. Dit nummer kan worden gebruikt wanneer er echt overlast wordt ervaren. Spoedmeldingen moeten altijd via 112 worden gedaan.

 

Meldingen ook naar Dorpsbelangen

Dorpsbelangen wil graag weten wat er speelt. En verzoekt de meldingen ook te doen via dorpsbelangeneenrum@gmail.com. Dorpsbelangen kan en zal geen directe actie ondernemen op deze meldingen, omdat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde niet bij de vereniging ligt. Wel helpen de meldingen om tijdens de gesprekken die met de gemeente plaatsvinden, feitelijk te onderbouwen wat er gebeurt in Eenrum. Om beargumenteerd aan te kunnen geven waarop de onrust is gebaseerd.

 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Mail dorpsbelangeneenrum@gmail.com

 

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen