Dorpsbelangen in gesprek met gemeente over vluchtingenbeleid

Onlangs is Dorpsbelangen in gesprek geweest met burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis van onze gemeente De Marne. Onderwerp van gesprek was het principebesluit van het college van gemeente De Marne om de mogelijkheden voor opvang van 400 tot 600 asielzoekers binnen de gemeente te onderzoeken. Dorpsbelangen had al eerder vragen gesteld over het gemeentelijk vluchtelingenbeleid en stelden naar aanleiding van de berichtgeving in de media hierover per brief een aantal, met name procedurele, vragen. Het gesprek was prettig, maar gaf niet volledig antwoord op de door Dorpsbelangen gestelde vragen. Wel heeft Dorpsbelangen de mogelijkheid aangegrepen om aan te dringen op het onderzoeken van kleinschalige opvangmogelijkheden. Daarnaast heeft Dorpsbelangen de gemeente gevraagd vooral te communiceren over waar men mee bezig is. Nu draaien de geruchtenmachines op volle toeren en wordt er volop gegist, in ieder dorp in de gemeente. Wanneer de gemeente echter open vertelt wat er wel en niet gebeurt, halen ze deze kou uit de lucht. Geen nieuws, is ook nieuws, aldus Dorpsbelangen. Hoe de gemeente draagvlak bij haar inwoners gaat toetsen was op moment van gesprek nog niet bekend. Wel heeft Dorpsbelangen geadviseerd niet te lang te wachten met informeren en met het toetsen van draagvlak bij de inwoners. Wij vinden namelijk dat dit bij de inwoners zelf hoort te gebeuren. Hier kunnen en willen we vanuit Dorpsbelangen geen bepalende rol in spelen. Wat u van ons mag verwachten is dat we het algemeen belang van het dorp, ook bij dit onderwerp, in de gaten houden en waar nodig het gesprek met de gemeente opzoeken. Wat wij niet zijn is een politieke partij, wij zijn dan ook niet de vereniging via welke het draagvlak getoetst of gecreëerd wordt. Betekent natuurlijk niet dat we niet open staan voor gesprekken over dit onderwerp. Mail of bel ons gerust. Zoals u wellicht weet, hebben wij onze onderwerpen in portefeuilles verdeeld. Portefeuillehouder van dit onderwerp is Jolanda Staal.Jolandastaal@ziggo.nl of 492084

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen