Verslag verenigingsavond Dorpsbelangen

Tijdens de laatste verenigingsavond op 20 mei jl., georganiseerd door Dorpsbelangen, heeft de vereniging samen met andere geïnteresseerden gekeken naar de verschillende zaken die spelen in en rondom het dorp.

 1. Opening

Dorpsbelangen heeft de organisatie van deze verenigingsavond overgenomen. Margreet Dijkstra blijft de avonden als onafhankelijk voorzitter leiden.

 1. Terugblik vergadering 28 januari 2015 (Beeldverslag)
  Er is enige onduidelijkheid over de stand van zaken bij de Jeugdsoos. Margreet gaat binnenkort met een collega van de gemeente met de jeugdsoos in gesprek. Ook Dorpsbelangen plant op korte termijn een gesprek om bij te praten met de Jeugdsoos.
 1. Rondje langs de velden

Wat was er in de afgelopen periode leuk en minder leuk binnen je vereniging? Een rondje langs alle aanwezige verenigingen waarin afgevaardigden vertellen wat er in de afgelopen periode leuk en minder leuk was binnen de vereniging.

 • Zowel de Sportvereniging als Stichting Welzijn Ouderen kampen met een tekort aan bestuursleden. De vergadering geeft Stichting Welzijn Ouderen en Ontmoetingspunt aan te kijken naar mogelijkheden in samenwerking. Het Ontmoetingspunt moet zich aansluiten bij een rechtspersoon eind 2015 of één vormen. Angst om afstand te moeten doen van financiële bijdragen bij samengaan. Ook eigen identiteit is belangrijk.
 • Dorpsbelangen geeft aan dat via de gehouden enquête een aantal inwoners zich geïnteresseerd heeft getoond voor o.a. bestuursfuncties.
 • Dorpsbelangen zorgt voor contact tussen deze inwoners en de verenigingen die zoeken naar bestuursleden. Tip: laat via eenrumonline.nl en de Ainrommer weten dat er vacatures zijn.
 • De Protestantse gemeente Halfambt zoekt aansluiting en wil de kerk intensiever gebruikt zien. Breder dan alleen geloof. Prachtige kerk die gezien mag worden.
 • De dorpsmoestuin is op zoek naar contact met de school om te kijken naar mogelijkheden.
 • Wat genoemde kreten: contacten opdoen en het gesprek aangaan hoe we samen kunnen werken. Verbindingen maken. Netwerken, elkaar leren kennen. Open minded.

Wanneer is deze verenigingsavond voor jou/je vereniging geslaagd?
Voor de meeste aanwezigen geldt dat de avond geslaagd is als er meer onderling contact plaatsvindt en er meer wordt samengewerkt tussen verenigingen. Daarnaast is een gezamenlijk doel Eenrum niet te zien als Krimpdorp, maar als bloeiend dorp van de toekomst.

 1. Voorstel invulling verenigingsavond/samenstellen themawerkgroepen ‘Samenwerking’ en ‘Kindcentrum’

De verenigingsavond zal vanaf nu twee keer per jaar worden georganiseerd. Het streven is om de vergadering steeds op een andere locatie te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt een tweetal themawerkgroepen opgericht:

 • Werkgroep Kindcentrum: deze werkgroep zal worden getrokken door Peter Loonstra (OBS De Octopus) en zich gaan richten op de invulling van de activiteiten van verenigingen binnen het Kindcentrum.
 • Werkgroep Samenwerking: deze werkgroep zal worden getrokken door Jolanda Staal (Dorpsbelangen) en zal zich richten op meer onderlinge samenwerking tussen verenigingen. Concreet zal deze werkgroep een avond gaan organiseren waarin alle verenigingen zichzelf zullen presenteren. Daarnaast zal deze werkgroep zorgen voor een gezamenlijke ‘verenigingsagenda’. Hierbij gebruikmakend van de omschrijvingen die verschillende clubs hebben gemaakt.
 • Niet aanwezigen worden via mail geïnformeerd en gevraagd of ze willen deelnemen in een werkgroep. Dit geldt ook voor de verenigingen/clubs die nog nooit zijn geweest.
 1. Vaststellen nieuwe datum

De volgende verenigingsavond vindt plaats op woensdag 28 oktober 2015. Locatie volgt

6. Sluiting

 

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen