Een klus te klaren? Meld deze aan voor NL Doet!

De voorbereidingen voor de landelijke vrijwilligersactie NL Doet zijn in volle gang. Landelijk hebben al meer dan 4000 organisaties een klus aangemeld voor de actie die plaats vindt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018. En dagelijks komen daar nieuwe aanmeldingen van organisaties bij.

Tijdens de vrijwilligersactie kunnen organisaties een klus aanbieden, waar ze niet aan toekomen of te weinig eigen vrijwilligers voor hebben.

Het Oranjefonds faciliteert net als in voorgaande jaren deze vrijwilligersactie en stelt max. 400 Euro per klus beschikbaar. Om voor de financiële bijdrage in aanmerking te komen moeten de klus en de aanvraag voor de bijdrage vóór 1 februari bij het Oranjefonds binnen zijn.

Door deel te nemen aan NL Doet kunnen vrijwilligersorganisaties klussen klaren en gezellige activiteiten organiseren en mogelijk levert de actie nieuwe vrijwilligers op!

Heeft uw organisatie, sportclub, school, zorginstelling, kerk of buurtverenigingen een klus of wilt u graag een activiteit organiseren? Meld deze dan snel aan op www.nldoet.nl

Voor meer informatie over de NL Doet actie of het formuleren van een klus kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en bereikbaar via het e-mailadres steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl  of telefonisch op 06 22455673.

Een vriendelijke groet,

Esther Pleizier

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

Ubbo J. Mansholtplein 2

9951 BX Winsum

06 22455673

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen