Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

Het eerste kievitsei in onze provincie is vandaag gevonden op een akkerland in Zevenhuizen door
Bertjaap Darwinkel. Hij vond al 4 keer eerder het eerste kievitsei in de provincie Groningen.
Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben het ei gecontroleerd en
goedgekeurd.
Beschermen weidevogels is begonnen
Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen.
Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende
maatregelen zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op het land.
Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren
weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te
verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Landschapsbeheer Groningen
en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.
Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop
Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van
de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt.
Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in
aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste
ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.
Landelijk werd het eerste ei dit jaar al op 9 maart gevonden in Hengevelde, Overijssel. Samen met
een tweede ei lag het in een nest op een graslandperceel.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen