Enquete Dorpsbelangen – herinnering

Om van u als inwoner van Eenrum te horen wat u van ons als Vereniging voor Dorpsbelangen verwacht, stuurden wij met de Ainrommer van december een vragenlijst mee. Met de resultaten van alle ingezonden formulieren kunnen we als Dorpsbelangen nóg beter plannen maken voor de komende jaren. En kunnen we, onder andere op basis van wat ú vindt, prioriteiten stellen. Van de resultaten brengen we u via De Ainrommer en/of Eenrumonline op de hoogte. En we hopen dat we tijdens onze Algemene Ledenvergadering, die in het voorjaar van 2015 plaatsvindt, al iets kunnen vertellen over wat uit de enquête naar voren is gekomen.
Heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld? Hartelijk dank! Bent u er nog niet aan toegekomen? Geen probleem, dit kan alsnog! Wilt u uw ingevulde formulier in één van de daarvoor bestemde dozen deponeren bij:
• Brood & Kado
• Cafetaria Bar De Eendrum
• Coop Smit (bij ‘de lege flessen’)
• OBS De Octopus (direct links van de ingang)
Wilt u uw formulier liever mailen? Scan het in en verzend het naar dorpsbelangeneenrum@gmail.com. Natuurlijk mag u de formulieren ook bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen inleveren.
Wilt u uw ingevulde formulieren uiterlijk 19 januari 2015 inleveren?

Bent u uw formulier kwijt? Geen probleem, laat het ons weten via dorpsbelangeneenrum@gmail.com en we sturen u met plezier een nieuwe toe!

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen