Enquete RUG m.b.t inwonersparticipatie Het Hogeland

Beste inwoners van Eenrum/De Marne,

Samen met een groep derdejaars bachelor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen doe ik op dit moment een bachelor afsluitend onderzoeksproject. Het gaat om onderzoek naar inwonersparticipatie in de gemeenten die straks Het Hogeland vormen, met vooral focus op inwonersinitiatieven. We onderzoeken wat goed en slecht gaat bij inwonersinitiatieven en de positieve en/of negatieve rol die de gemeente hierbij speelt. Dit project is in opdracht van dorpencoördinator Janet Appelhof.

Wij vragen om uw medewerking. Indien u dat wilt, dan graag de enquete via onderstaande link invullen voor 14 juni.

Bij voorbaat dank.

 

https://docs.google.com/forms/d/1AxetfCSg4FoQeT55kEhjWJJU5_hM3nVDMUGv6PpTGZE/edit?usp=sharing

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen