Expositie Pronkkoamer 12 november t/m 18 december

Van 12 november t/m 18 december 2016 zullen Gwendolyn van Essen,  Jantine Koppert en Ton de Vreede in de Pronkkoamer exposeren.

Gwendolyn 3Gwendolyn van Essen exposeerde reeds vaker in de Pronkkoamer; wie herinnert zich niet haar prachtige vogels, paarden en  katten in gewassen inkt, haar zeer fijne tekeningen  van bloemen en planten. Vaak werkt ze op verschillende locaties zowel binnen als buiten. Werken in de natuur en aan het wad vormt een grote uitdaging als ook werken op oude locaties, zoals een middeleeuwse kerk of een monument. In haar werk is de liefde voor de omgeving van het wad, de Noord-Nederlandse provincies, Groningen, Friesland en Drenthe terug te vinden. Haar grote belangstelling voor al wat groeit en bloeit, met name wilde planten en bloemen. Haar boeit de verstilling in snelle schetsen, impressies, neergezet in enkele lijnen en met penseelstreken verder uitgewerkt.

 

 

 

 

deepwaterhorizon IIIJantine Koppert experimenteerde tijdens haar opleiding aan ARTEZ met verschillende technieken en materialen. Haar liefde voor lijnen ontpopte zich geleidelijk als een belangrijk gegeven in haar werk. Niet alleen op het platte vlak maar ook in ruimtelijke sculpturale vormen. Geïnspireerd door elementen in het landschap als water, rotsen en bomen, creëert Jantine beelden die verwijzen naar de onderliggende energie in natuurlijke vormen. Krachten die inwerken op natuurlijke vormen maar zelf niet zichtbaar zijn. Lijnen gevormd door ineengevlochten draden spelen een centrale rol in het werk en geeft het transparantie. Terwijl ze de natuurlijke elementen verkent als op zichzelf staand, is een extra motivator voor haar werk de afwezigheid van deze elementen in kunstmatige door mensen gemaakte ruimten. Haar beelden vinden hun wortels in de natuur, niet alleen in de inherente kracht en energie, maar ook in de manier waarop de mens in wisselwerking met de natuur verkeert en de mythes die erover vertellen.

GINKO ton de vreedeTon de Vreede beperkt zich in zijn grafiek tot de hoogdruk (linosneden) en dan uitsluitend in zwart-wit en in klein formaat. De directe waarneming is het uitgangspunt. Natuur is een belangrijke inspiratiebron met name de voortdurende verwondering over haar verschijningsvormen en groeikracht. Een stilerende, soms abstraherende aanpak is het uiteindelijke doel, waar regelmatig op het onderwerp ingezoomd wordt. Door het uitbannen van grijswaarden komt de nadruk dus puur op de vorm te liggen. Natuur, structuur, ritme en herhaling zijn de kernwoorden waarmee gewerkt wordt. Nieuw is daarbij dat de drukken gecombineerd worden met typografische toepassingen. Hierbij gaat het niet om de leesbaarheid maar onderzocht wordt hoe de vorm c.q. abstractie van de letter zich verhoudt tot het figuratieve beeld. Deze typografische drukken worden in één steunkleur uitgevoerd en als unicum gedrukt.

 

    PRONKKOAMER

    GALERIE VOOR HEDENDAAGSE KUNST

    SAAXUMHUIZERWEG 2

    9957 NH SAAXUMHUIZEN

    Tel. 0595-425078    email: pronkkoamer@hetnet.nl    www.pronkkomaer.nl

    Openingstijden: zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.00 uur

 

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen