Help mee met NLDoet in de Notoarestoen!

Omdat de aktie NLDoet op 14 maart j.l. in verband met de Coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, mag Notoarestoen NLDoet in september organiseren!

Wees welkom en word voor één ochtend vrijwilliger bij Notoarestoen!

Tijdens het werk in de tuin en tijdens de koffiepauze is het goed mogelijk om de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 m te bewaren.

Nieuwe inrichting van het middenterrein van de tuin

Dit jaar zorgt ons vijverprojekt voor veel werk in het arboretum. Zoals u weet kreeg de tuin een grotere vijver om meer waterberging te maken, hiermee kwam er voor de bezoekers ook een fraaier uitzicht vanuit ons tuinhuis. Nadat de vergroting van de vijver in april klaar was, werd er begonnen met de aanplanting rond de vijver. De rododendrons werden verplaatst en de grond voorbereid voor nieuwe beplanting. Hiervoor dienden de gazons en paden aangepast te worden en goed begaanbaar. De vernieuwde vijver zal zo goed in het geheel gaan passen. Er rest nog veel werk om het vijverprojekt te voltooien en je begrijpt dat we extra hulp kunnen gebruiken op deze speciale vrijwilligersochtend! Er zijn schelpen besteld en deze moeten verdeeld worden op de paden. De bankjes worden nieuw in de verf gezet. Niet te vergeten zijn er lichte schoonmaakwerkzaamheden in en om het tuinhuis en bij de informatieborden. Bij de koffie is er huisgemaakte taart van Yvonne Hoeksema uit Eenrum.

U kunt zich op zaterdag 26 september om 8.30 u. melden bij het tuinhuis van het Arboretum aan het Ernstheemsterpad te Eenrum. Gereedschap en tuinhandschoenen zijn aanwezig. Makkelijke kleding en stevig schoeisel is wel een aanrader. Informatie: www.arboretumeenrum.nl of info@arboretumeenrum.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen