Ideeën rechtstreeks indienen bij Loket Leefbaarheid!

Op 8 december jl schreven we dat het Loket Leefbaarheid was geopend. Een loket waar inwoners van negen gemeenten in Noordoost-Groningen een bijdrage kunnen aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten. We gaven aan dat we u medio december zouden laten weten of Dorpsbelangen hierin een initiërende of coördinerende rol moest gaan spelen.
We hebben uitgebreid bekeken wat het Loket Leefbaarheid doet en hoe het werkt. We hebben hierover ook informatie ingewonnen, onder andere bij onze gemeente. Het Loket Leefbaarheid is een loket dat openstaat voor burger initiatieven. Waarbij na aanvraag altijd getoetst wordt of er voor het ingediende plan binnen een dorp draagvlak is. We zien dan ook voor Dorpsbelangen op dit moment geen specifieke rol of taak. Immers, het is niet aan Dorpsbelangen een poortwachtersrol te nemen, daar waar al een duidelijke toetsingscommissie aanwezig is. Daarnaast willen we de creativiteit van onze inwoners niet in de weg staan door alles via ons te laten verlopen.

Betekent dat dan dat Dorpsbelangen helemaal niets met dit onderwerp doet? Nee, uiteraard niet. Dorpsbelangen is altijd bereid waar nodig mee te denken. Bijvoorbeeld als u een idee heeft, maar niet weet hoe u dit op moet schrijven. Of als u een werkgroep wilt starten en graag daarin eens met ons wilt klankborden. Verder zal ook Dorpsbelangen niet schromen goede ideeën, die passen binnen waar we als Dorpsbelangen voor staan, om te zetten in een aanvraag.

Wilt u meer weten over het Loket Leefbaarheid? Ga naar www.dialoogtafelgroningen.nl of kijk op www.demarne.nl. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw leefbaarheidsidee in te dienen!

Heeft u ideeën, suggesties of vragen? Zoek ons dan per mail op, via: dorpsbelangeneenrum@gmail.com

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen