Laatste nieuws project ‘Ainrom Old en Nij’

Ainrom Old en Nij.

De looptijd van het Old en Nij-project was eigenlijk eind vorig jaar al voorbij. Maar de gemeente heeft ons een verlenging gegund tot 1 juli a.s. Een mooi moment om eens te kijken welke nieuwe activiteiten er op de benen zijn gezet. Een inventarisatie.

De dorpswebsite.

Deze kwam, nu zo’n jaar geleden, als eerste van de grond. De website staat bekend onder de webnaam www. eenrumonline.nl. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen ligt bij een 7-koppige redactie in de leeftijd van bijna 17 tot ruim 60 jaar. De redactie wordt aangevoerd door Vincent van Eck. Op de site wordt het actuele dorpsnieuws geplaatst, desgewenst ondersteund met een of meer foto’s. Iedereen kan informatie aanleveren, kant en klaar of anders maakt de redactie er wat moois van. Het moet natuurlijk te maken hebben met het dorp. Elke vereniging, die dat wil, kan zich kosteloos presenteren op de site. Om de website meer in de belangstelling te plaatsen, zijn er spandoeken aangeschaft. Er wordt gewerkt aan een ophangplan; verder is het nog wachten op een vergunning van de gemeente.

De moes- en pluktuin.

Naar een idee van Barbara van den Burg wordt aan De Vennen op een perceel grond een moes- en pluktuin aangelegd. Voor de indeling van de tuin is een speelse en inspirerende plattegrond ontworpen. Kenmerkend is de cirkelvorm met een taartpunt indeling. In de tuin zal plaats zijn voor fruit, groenten en bloemen. Iedereen kan meedoen; neem contact op met Barbara: 06 21951920. De grond wordt bewerkt volgens de zgn. permacultuur. Het vertrekpunt daar voor is een gezonde bodem met een actief bodemleven. Op de tuin zal nog een bergschuurtje worden geplaatst. Daaraan zal een afdak worden gebouwd als schuilgelegenheid tegen plotselinge regenbuien. Er hebben zich ongeveer 15 deelnemers gemeld in de leeftijden van 8 tot 84. Dit jaar zal er nog geen grote oogst worden binnengehaald omdat het seizoen al te ver is gevorderd en de grond nog verder geschikt moet worden gemaakt.

Kook- en bakcursus.

Onder leiding van Bert Bos ( 06 40246540) zou in het Ontmoetingspunt een kookcursus van start gaan. Er hadden zich voldoende deelnemers voor gemeld, ook al van jong tot nog niet heel oud. Alle benodigdheden zijn aangeschaft en er zou kunnen worden gestart. Helaas hebben formaliteiten en zeggenschapskwesties rond het Ontmoetingspunt dit tot dusver verhinderd. Daarom wordt er nu gezocht naar andere mogelijke plekken, waar de cursus kan plaatsvinden. Er is dus sprake van uitstel, geen afstel.

Klussendienst.

Vrij geruisloos is er in het dorp een klussendienst aan de gang gegaan. Iedereen die in, om of aan het huis een technisch klusje te doen heeft, kan daarvoor tegen een geringe vergoeding een beroep doen op deze service. Het gaat om werk van geringe omvang en dat u zelf niet voor elkaar krijgt. Ook als er wat te vervoeren valt, kunt u de klussendienst bellen. Mede daarvoor is er een transportmiddel aangeschaft. U heeft hem vast al wel eens zien rijden, het groene driewielige voertuig van het soort waarmee in Italië alles wordt vervoerd.
Telefoon van de klussendienst: 0622478436 (zie ook laatste binnenpagina van De Ainrommer). Jacob Slob en Bert Bos zijn de gezichten van de klussendienst.

Muziekdag.

Eenrum als muziekdorp is de gedachte achter het idee om later in het jaar een muziekevenement te organiseren. In het jaar dat Orpheus 175 jaar bestaat past een muziekdag natuurlijk goed. Job Backer (tel. 497074) kwam met dit idee, zelf iemand met een zeer muzikaal gezin achter zich. Job roept iedereen in dit dorp die muziek maakt op om mee te doen met dit evenement.. Er is contact gelegd met Arnold Veeman, oud Eenrumer, die mogelijk in deze dag een rol zal spelen. Niet alleen individuele musici worden benaderd, maar ook gezelschappen als Orpheus, Spring en het Shantykoor. Wat en hoe, waar en wanneer is allemaal nog in voorbereiding. Zodra de organisatie daar wat over kan zeggen, zal dat in de Ainrommer worden gepubliceerd.

Kinderkleding.

Greet Jansen (tel. 491526) nam het initiatief tot inzameling van baby- en kinderkleding. Deze kan gratis worden afgehaald in het Ontmoetingspunt. Aangeleverde kleding moet natuurlijk schoon en heel zijn. Het gaat om een zelfbedieningssysteem; er is niet iemand aanwezig die u helpt; u zoekt in de aanwezige voorraad wat van uw gading is en u voegt toe wat u wilt inleveren. De kleding bevindt zich in een kast met een ter zake doend opschrift. Openingstijden voor halen en brengen zijn op dinsdag van 10.00 – tot 12.00 u en donderdagmiddag van 15.00 u tot 17.00u.

Ideeën en plannen in portefeuille.

Het is niet zo moeilijk om te bedenken wat er in ons dorp zoal op poten kan worden gezet. Het is echter niet zo eenvoudig om alles in uitvoering te krijgen omdat er niet zomaar iemand te vinden is die een activiteit wil of kan trekken. Zo liggen er nog verschillende ideeën op de plank, zoals voor een kinderkoor, een buurtacademie (een cursusprogramma met voor elk wat wils), een reparatiewerkplaats, inzameling van zwerfafval, een ruilbeurs en nog meer. Genoeg in ieder geval om het dorp nog jaren in beweging te houden. Maar in alle gevallen geldt: “Iemand moet het doen!”

De stuurgroep Old en Nij.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen