Loket Leefbaarheid geopend!

Op maandag 1 december is het Loket Leefbaarheid van NAM en Dialoogtafel geopend. De Dialoogtafel zet zich in voor de regio die wordt getroffen door aardbevingen. Inwoners van negen gemeenten in Noordoost-Groningen kunnen bij dat digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.
De opening van het loket is een belangrijke eerste stap voor de invulling van het leefbaarheidsprogramma waaraan de Dialoogtafel werkt. Daarnaast biedt het loket ook een ingang voor het Leefbaarheid en duurzaamheid programma van NAM.
Ook bewoners van gemeente De Marne kunnen bij het loket een financiële bijdrage vragen voor een plan om hun dorp te verlevendigen.
Natuurlijk is er een aantal voorwaarden:
• De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 10.000.
• De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners en belanghebbenden.
• Het project moet bijdragen aan de versterking van samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
• Het plan moet goed onderbouwd zijn.
• De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren.
Als Vereniging van Dorpsbelangen Eenrum zijn we uiteraard blij met de plannen van dit loket. En komen we op korte termijn bij elkaar om te kijken wat dit loket precies doet en wat het voor Eenrum kan betekenen. En of Dorpsbelangen hier een coördinerende of initiërende rol in kan spelen. En zo ja, op welke manier. We komen hier uiterlijk half december op terug.

Heeft u ondertussen ideeën, suggesties of vragen? Zoek ons dan per mail op, via: dorpsbelangeneenrum@gmail.com
Wilt u eens rustig lezen wat de Dialoogtafel is en wat het loket leefbaarheid doet? Ga dan naar www.dialoogtafelgroningen.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen