Nieuws over de hoorzitting sloop huizen Ds. Uilkensstraat

Tot grote schrik van de bewoners, aan de Ds. Uilkensstraat in Eenrum kregen ze op 17 augustus jl. een brief van de Woningstichting Wierden en Borgen (W&B), waarin werd aangekondigd dat hun huizen in deze straat gesloopt worden. De nummers 1 t/m 19 staan voor eind 2013 op de nominatie, de huurwoningen 6 t/m 24 – tegenover het sportpark – zijn in 2014 aan de beurt. Deze mededeling viel de, veelal oudere, bewoners extra rauw op het dak, omdat zij volgens eigen zeggen kort daarvoor van een medewerker van W&B, die een rondgang maakte, te horen hadden gekregen dat hun woningen zouden worden gerenoveerd in 2014.

Na wekenlange onzekerheid was er op 11 september een druk bezochte hoorzitting in Café Bulthuis, waar (bijna) alle bewoners van de Ds. Uilkensstraat nader geïnformeerd werden over de sloopplannen, door de directeur van W&B, de heer Kramer.
Deze deelde ondermeer mede dat W&B het voornemen had om nieuwe, levensloopbestendige woningen terug te bouwen en dat alle huidige bewoners de mogelijkheid hebben om terug te keren in deze nieuwe woningen. Tegenover het sportpark zullen het zelfde aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Op de plaats van de nummers 1 t/m 19 komen ongeveer 2 tot 4 woningen terug (afhankelijk van de ruimte op het perceel). W&B heeft deze nieuwbouwplannen nog niet klaar, maar gaat vanaf nu bezig met de ontwikkeling ervan. Alle bewoners kregen de toezegging dat ze pas hoeven te verhuizen als een, naar hun mening, geschikte wisselwoning is gevonden in het dorp van hun voorkeur. Eveneens zegde Kramer toe dat pas met de sloop wordt begonnen als alle bewoners opnieuw gehuisvest zijn.

Voor meer informatie zie de website: www.demarne.pvda.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen