Obs De Octopus wordt Kindcentrum Eenrum

De verbouwing van Obs De Octopus in Eenrum tot Integraal Kindcentrum is in volle gang. Na de zomer moet het gebouw ruimte bieden aan de ruim 180 kinderen van de school, Kids2b en Peuterspeelzaalwerk De Marne. Genoemde organisaties hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van dit unieke en duurzame concept.

Peter Loonstra, directeur van Obs De Octopus, geeft aan dat het Kindcentrum in Eenrum straks één van de eerste tien kindercentra in Nederland is, waar integraal wordt samengewerkt en kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dit betekent dat we steeds meer op verschillende niveaus gaan werken daarbij ook personeel onderling uitwisselen. We gaan werken vanuit één team. Daarbij kan bijvoorbeeld de pedagogische medewerker van de naschoolse opvang, of de peuterschool straks als onderwijsassistent aan de slag in het onderwijs. Door onze krachten te bundelen in een Kindcentrum zijn we in staat om nog beter samen te werken en kansen te benutten en daar profiteren de kinderen weer van.

We zetten eveneens in op het behoud van de voorzieningen in Eenrum. Zo gaat het Kindcentrum ook ruimte bieden aan verenigingen en dorpsactiviteiten en kunnen we gezamenlijk activiteitenladders gaan ontwikkelen. Daarnaast biedt het KindCentrum onderdak aan het CJG en consultatiebureau. De wensen en behoeften van de kinderen, hun ouders en het dorp zijn in de ontwikkeling van het concept een belangrijke factor geweest. We zijn dan ook blij dat de Gemeente en dorpsbelangen onze plannen steunen. Dit alles om kwaliteit, continuïteit, en betaalbaarheid te kunnen blijven garanderen en natuurlijk het gemak voor ouders met kinderen van 0-12 jaar, dat we alles met betrekking tot de opvoeding, opvang, onderwijs en de ontwikkeling van hun kind onder één dak gaan aanbieden.”

Dat het een uniek project betreft laat ook hoofdaannemer Kenders Bouw uit Bedum zien. Met speciale projectborden en bouwhekdoeken is duidelijk zichtbaar dat er voor kinderen wordt gebouwd. Ook in de school worden kinderen en ouders door de aannemer bij de bouw betrokken en kunnen ze meekijken door de kijkgaten of een berichtje of tekening achterlaten op de krijtborden.

Ook is de kinderen gevraagd een tekening te maken van hoe het Kindcentrum eruit moet gaan zien. Vrijdagochtend 8 juni om 10.30 uur wordt het doek met alle tekeningen erop afgebeeld onthuld en krijgen alle kinderen een passend presentje van Kenders Bouw aangeboden. Peter Loonstra: “Een mooi moment om aandacht te schenken aan de bouw en verdere ontwikkeling van het Kindcentrum en toe te werken naar de officiële opening later dit jaar.”

Kenders Bouw FE versie 31-05-2018

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen