Opening speelgoedbank Sam op 14 april

Aanleiding
In een situatie waarin kinderen in armoede opgroeien is er vaak geen geld om speelgoed of boeken
te kopen of een cadeautje aan te schaffen wanneer een kind wordt uitgenodigd voor een
verjaardagsfeestje. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is er veel aandacht voor het feit dat kinderen
uit gezinnen in armoede onvoldoende kunnen meedoen met de andere kinderen.

Speelgoedbank SAM
De permanente speelgoedbank SAM is een uitbreiding van een bestaande stichting, Stichting
Speelgoedactie Minima Het Hogeland (SAM), de bekende sinterklaasactie. De Sinterklaas
speelgoedactie leverde iedere keer ontzettend veel speelgoed en boeken op, zoveel dat er veel
overbleef.

De ervaringen van andere organisaties in ons netwerk hebben ons laten zien dat er behoefte was aan
een speelgoedbank, een plek waar ouders speelgoed voor hun kinderen kunnen komen uitzoeken,
maar minstens zo belangrijk is het dat kinderen zelf een cadeautje kunnen komen uitzoeken voor een
vriendje of vriendinnetje en dat ter plekke ook zelf mooi kunnen inpakken en versieren.
We hebben niet alleen gemerkt dat er behoefte is aan een permanente speelgoedbank, maar ook dat
er de bereidheid is van gezinnen die niet tot onze doelgroep behoren om speelgoed in te leveren
voor hergebruik.

Doelgroep en behoefte
Onze doelgroep is kinderen tot 12 jaar uit gezinnen die in armoede leven (inkomsten tot 120% van de
norm voor de minima of gezinnen die van leefgeld moeten rondkomen).
Spelen en lezen is voor kinderen ontzettend belangrijk in hun ontwikkeling. Maar ook belangrijk is
het dat ze kunnen meedoen met de andere kinderen in hun klas en omgeving. Ze moeten óók met
een leuk, zelf uitgezocht en mooi ingepakt, cadeau op verjaardagsvisite kunnen als ze worden
uitgenodigd voor een feestje. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Voorkomen uitsluiting
Uitsluiting van activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden maakt deze kinderen zó kwetsbaar.
In onze gemeente worden al veel mogelijkheden voor deelname aan sport, cultuur,
schoolactiviteiten, enz. geboden door onder andere de gemeente (Kindpakket) en Leergeld.
Het verstrekken van speelgoed behoort niet tot de wettelijke verplichting van de
gemeente/overheid.
Het aanbieden van speelgoed en leesboeken die de kinderen zelf mogen houden en die dus echt van
hen zijn -of weer bij ons inleveren als ze uitgespeeld zijn- vormt daarom een belangrijke aanvulling
op het voorzieningenpakket binnen onze gemeente.

Activiteiten
We hebben samen met de gemeente, een passende locatie gevonden voor -in ieder geval- de duur
van twee jaar. Het pand is gezellig ingericht en goed gevuld met speelgoed. Maar ook is er de ruimte
en gelegenheid voor een praatje en een kopje koffie of thee aan de ‘keukentafel’. De vrijwilligers
wijzen daarbij de ouders op de andere voorzieningen en mogelijkheden die er zijn.
De speelgoedbank is twee dagdelen per week geopend voor ouders en kinderen. Op dit moment
staan er 75 kinderen ingeschreven en zijn de ervaringen heel goed te noemen. Er wordt hard gewerkt
aan het vergroten van de bekendheid onder andere via social media.
Ook doen we uiteraard graag mee met speciale acties, zoals nu actueel is of kan worden; een actie
voor het verstrekken van speelgoed, boekjes, puzzles, tekenmateriaal voor kinderen van
vluchtelingen die hier tijdelijk worden opgevangen.

Betrokkenheid doelgroep
Voor de uitvoering van de werkzaamheden werken we vooral ook samen met de ouders uit de
doelgroep (w.o. statushouders) die vrijwilligerswerk uitvoeren, met taken als het sorteren en
schoonmaken van het speelgoed, de winkelbezetting en alle andere voorkomende werkzaamheden
in de speelgoedwinkel.
De rol van vrijwilligers gaat verder van chauffeurs voor het ophalen van speelgoed, tot
administratieve inzet.

Beoogde resultaten
Het voorzien in de behoefte die eerder is geschetst en het voorkomen van uitsluiting. We willen
samen met de andere organisaties in ons netwerk zoveel mogelijk kinderen en ouders bereiken en de
drempel van onze voorziening zo laag mogelijk maken.
Wij willen er voor zorgen dat kinderen die in armoede leven kunnen spelen met hun eigen
speelgoed, lezen en leren uit hun eigen boeken en zich op die manier kunnen ontwikkelen tot
meedoende en meetellende mensen. Ook hier geldt: ‘Nu meetellen is straks meedoen’.

Voor meer informatie: www.samhethogeland.nl

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen