Oproep bedenken nieuwe naam KindCentrum

Dag ouder, verzorger, inwoner van Eenrum en/of Mensingeweer en andere belangstellenden van KindCentrum Eenrum.

Zoals u ongetwijfeld weet vormen peuterspeelzaal Het Kwetternest, Kinderopvang Kids2b, obs De Octopus en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen het KindCentrum. Daarnaast wordt ook al samengewerkt met muziekvereniging Orpheus en theaterschool De Wonderboom.

Vanuit onze visie en missie streven we naar verregaande samenwerking, omdat we denken dat we samen meer voor de kinderen kunnen betekenen dan los van elkaar. Vandaar dat we ook een Integraal KindCentrum worden.

Onze missie is dan ook:

“Het Kindcentrum is een veilige en uitdagende plek waar alle kinderen worden uitgedaagd om zelf de wereld te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Alle onderdelen in het Kindcentrum leveren samen meer op dan afzonderlijk.” (zie www.octopuseenrum.nl voor de volledige visie en missie)

Het gebouw van De Octopus is prachtig verbouwd en over een tweetal weken zal het opgeleverd worden. Dat betekent dat we binnenkort het mooie nieuwe Kindcentrum kunnen openen. Deze nieuwe samenwerking zien we al op de werkvloer, maar nog niet aan de buitenkant. Vandaar dat we ook onze huisstijl willen aanpassen. Middels een nieuwe naam, deze nieuwe samenwerking dan ook willen bekrachtigen. De huidige huisstijl zoals rechtsboven te vinden op deze brief, is in principe een tijdelijke.

Daarom nemen we afscheid van de oude namen en vragen we u om mee te denken over een nieuwe naam. Daarnaast zullen we natuurlijk ook alle kinderen hierin betrekken. Dit zullen we via de leerlingenraad en klassen/groepen gaan oppakken.

We hopen dat u wilt meedenken over een nieuwe naam. De volledige procedure, de namen van de werkgroepleden en andere informatie kunt u vinden op de website van De Octopus.

U kunt tot 20 januari uw naam voor het KindCentrum inleveren in de (digitale) brievenbus van De Octopus. Graag onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer met daarbij de motivatie voor uw keuze. Hieronder de criteria waar uw inzending aan moet voldoen. De naam moet:

• • • • •

We zijn

aansluiten bij het profiel (visie/missie) van het KindCentrum
aansluiten bij de omgeving van het KindCentrum (doelgroepen, locatie, wijk) Geen naam van een persoon zijn
Het woord “KindCentrum” of “IKC (Integraal KindCentrum)” bevatten
kort en krachtig zijn

zeer benieuwd naar alle inzendingen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroepleden.

Met vriendelijke groet,

Peter Loonstra

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen