OPROEP SPORTVERENIGING EENRUM

De vakanties zijn weer voorbij en de scholen zijn in volle gang.
Ook de sportvereniging Eenrum is begonnen aan een nieuw seizoen. Wij zijn er dan ook trots op dat SVE het afgelopen jaar is uitgebreid met verschillende sporten en daar het nieuwe seizoen weer mee kan starten.

Er is alleen 1 probleem en dat is het vinden van bestuursleden. In het verleden hadden we 9 bestuursleden en op dit moment zijn het er nog maar 4! Daarom willen we graag een beroep doen op de dorpelingen (en natuurlijk sportleden) om ons te ondersteunen.
Het is de bedoeling dat je een taak op je neemt zonder deel te nemen in het bestuur (bestuurslid mag natuurlijk altijd).
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:
– Het bijhouden van de website.
– Het schrijven van een stukje in de Ainrommer.
– Het begeleiden/assisteren bij de peuter kleuter gymnastiek, jeugdvolleybal, freerunning.
– Hand en spandiensten.

Wij hopen als bestuur dat u het in overweging wilt nemen om ons hierbij te ondersteunen.
Dit zou voor ons als bestuur een zeer welkome aanvulling zijn. Bij voorbaat dank.

Het bestuur.

sveenrum@gmail.com
Martha Heslinga 0595-492074 of 0629325381

 

Carolien Remijn
cremijn@hetnet.nl
0620458158

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen