Oproep! Uw medewerking gevraagd!

Heeft u nog attributen, boeken, foto’s of andere zaken die u doen herinneren aan de Tweede Wereldoorlog? Bijvoorbeeld het koffiemolentje dat uw moeder altijd gebruikte, foto’s van Bevrijdingsdag, kleding die u droeg, boeken die u las? Dan vragen wij u heel graag of wij deze spullen mogen lenen. We zijn met de werkgroep (zie verderop) waarin ook de Historische Vereniging is vertegenwoordigd, de mogelijkheden voor een tentoonstelling in de kerk over Eenrum en de Tweede Wereldoorlog aan het onderzoeken. Hoe mooi zou het zijn als deze tentoonstelling, die we voor Eenrumers willen organiseren, dóór Eenrumers wordt gemaakt. Omdat wij half april besluiten of we voldoende spullen hebben voor een tentoonstelling, vragen wij u vriendelijk eens goed rond te kijken en uiterlijk 11 april contact op te nemen met Herald Jansen of Jolanda Staal, of via het mailadres van Dorpsbelangen. Twijfelt u? Neem dan zeker contact op!

Wij zijn al een tijdje in voorbereiding voor de herdenking op 4 mei. Een werkgroep bestaande uit diverse betrokken Eenrumers is bezig een programma op te stellen. Dit jaar is het landelijke thema ‘Verzet’. Leerlingen van groep 8 maken gedichten passend bij dit thema. Een aantal kinderen zal een eigengemaakt gedicht voordragen, bij de kerk. Orpheus is in voorbereiding op een prachtig, stemmig concert in de kerk, na afloop van de plechtigheden. Dat belooft een mooi programma te worden, met medewerking van een celliste. Verder zijn er plannen om op 6 mei een filmmiddag te organiseren in het dorpshuis, met medewerking van de Historische Vereniging. En kan aansluitend genoten worden van een concert van Gea Passies in de kerk.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen