Ouders positief over de plannen voor een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang in Eenrum e.o..

Op 9 december 2014 vond in de basisschool De Octopus te Eenrum een informatieavond plaats voor ouders en verzorgers van kinderen van 0-12 jaar over een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang in Eenrum. Het nieuwe kindcentrum is een samenwerking tussen Obs De Octopus, peuterspeelzaalwerk De Marne, Kids2B en de gemeente De Marne.

Wat vraagt de 21ste eeuw van de kinderen van nu en wat betekent dit voor het aanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling? Dat is de vraag die Obs De Octopus, peuterspeelzaalwerk De Marne en Kids2B zich hebben gesteld. Samen hebben zij het plan opgevat om een kindcentrum 0-12 jaar te starten in Eenrum. In het kindcentrum worden niet alleen alle functies van onderwijs, opvang, peuterspeelzaal en naschoolse activiteiten zoals sport, cultuur in samenhang aan kinderen aangeboden, maar wordt ook modern, toekomstgericht onderwijs gegeven. Het doel is een duurzame voorziening in het dorp te creëren, liefst onder één dak, waar kinderen zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Tijdens deze goedbezochte avond zijn ouders geïnformeerd over de ideeën en plannen voor een deze nieuwe voorziening voor kinderen van 0-12 jaar in Eenrum en omgeving.

Peter Loonstra, locatiecoördinator van De Octopus, gaf informatie over de veranderingen in de samenleving en lichtte toe wat dit vraagt van het onderwijs en de opvang van kinderen. Naast de basisvakken rekenen en taal, hebben kinderen nieuwe vaardigheden nodig zoals samenwerken, kritisch nadenken, onderzoeken, creativiteit. Het is belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven om te leren en dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook wordt nagedacht over nieuwe schooltijden, dagarrangementen en naschoolse activiteiten. Naast de samenwerking tussen de school, peuterspeelzaal en de kinderopvang wordt de samenwerking met ouders en het dorp erg belangrijk gevonden.

Ouders konden deze avond hun ideeën voor het kindcentrum meegeven. De reacties van ouders tijdens deze avond waren zeer positief. Verschillende ouders hebben zich opgegeven om mee te denken in de klankbordgroep van het kindcentrum.

Op 20 januari 2015 om 20:00 uur in basisschool De Octopus in Eenrum, wordt deze informatieavond herhaald voor belangstellenden en mogelijke partners (verenigingen en instanties) in Eenrum en omgeving

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P. Loonstra, locatiecoördinator van de Octopus, email: p.loonstra@lauwerseneems.nl, telefoon 06 – 304 306 55

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen