Plek voor opvang Oekraïense vluchtelingen in Ulrum en Eenrum

In Ulrum en Eenrum worden twee gebouwen gereed gemaakt voor opvang van gevluchte Oekraïners. Het gaat om het oude gebouw van basisschool ‘De Akkerwinde’ in Ulrum en om het voormalige zorgcomplex ‘Aagstheem’ in Eenrum. De gemeente heeft hierover contact met de dorpsverenigingen van beide dorpen.

 

Het is nog niet bekend vanaf wanneer gevluchte Oekraïners in Ulrum en Eenrum gaan verblijven. De verwachting is wel dat ook deze groep vooral bestaat uit moeders met kinderen, soms met een grootmoeder.

 

Bedum en Kantens

 

Oekraïense gezinnen die in de wisselwoningen in Kantens verblijven, gaan op 1 juni over naar huurwoningen in Bedum. De wisselwoningen komen dan beschikbaar als tijdelijke woonruimte voor Kantsters die met de versterkingsoperatie te maken hebben. Eén Oekraïens gezin verhuist binnen Kantens. Het gezin gaat van een wisselwoning naar een te slopen woning van woningbouwvereniging De Delthe.

 

De woningen in Bedum zijn eigendom van woningstichting Wierden en Borgen. Ook deze woningen worden gesloopt. Tot het eind van dit jaar kunnen ze gebruikt worden door de vluchtelingen.

 

Huisraad

 

In Bedum en Kantens werken verschillende partijen samen bij de inrichting van de woningen. Veel dorpsbewoners stelden daarvoor huisraad beschikbaar. Op 1 juni worden de Oekraïners in beide dorpen ontvangen in ingerichte huizen.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen