Project Veilig door De Marne

Een onderwerp waar veel over gesproken wordt en waar ik al eerder kort over heb geschreven: verkeersveiligheid en -overlast. Het blijft verbazen dat de meeste mensen het in theorie met elkaar eens zijn (we willen allemaal lekker wonen, we willen geen last hebben van een trillend huis bij iedere auto, we willen ons geen zorgen maken over de veiligheid van huisdieren of kinderen) maar het in de praktijk vaak dorpsgenoten zijn die dit lijken te vergeten als ze zelf rijden. In De Marne is op verkeersgebied meer voor verbetering vatbaar dan ‘alleen’ te hard rijden in de bebouwde kom. Denk bijvoorbeeld aan slecht wegdek (ook van fiets- en wandelpaden), het soms krappe samenspel tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, parkeerproblemen of het moeizame evenwicht tussen last hebben van landbouw- en bedrijfsverkeer maar ook snappen dat zij hun werk moeten doen.

We kunnen150513 illustratie Veilig door De Marne erover klagen, we kunnen ons er zorgen over maken, we kunnen zeggen dat het allemaal de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar we kunnen ook proberen er zelf wat aan te doen. Om dit te stimuleren is er het project Veilig door De Marne, een initiatief van de gemeente gedragen door bewoners. De invloed en financiële middelen van de gemeente zijn beperkt, maar het is zeker mogelijk de door bewoners bedachte initiatieven op verschillende manieren te ondersteunen. Eventuele problemen die alleen door de gemeente kunnen worden aangepakt zullen natuurlijk wel degelijk worden meegenomen, maar het gaat vooral om wat we zélf (met een beetje hulp) kunnen doen. En dat is veel!

Tijdens de eerste bijeenkomst in maart is er door Veilig Verkeer Nederland verteld over een aantal geslaagde burgerinitiatieven. De tweede bijeenkomst (in april) stond in het teken van het inventariseren van de grootste zorgpunten, maar ook daar hoorde ik over mooie en effectieve acties in nabijgelegen dorpen. Het was een verrassend gezellige, positieve, drukbezochte en inspirerende bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst is op 18 juni om 19.30 uur in ’t Klooster in Kloosterburen.

Iedereen is welkom, ook als je nog niet eerder geweest bent.

De website van het project is www.facebook.com/VeiligdoordeMarne.

Deze pagina is zichtbaar voor iedereen, ook zonder Facebook-account.

Hier vind je informatie over het project, details over de bijeenkomsten, interessante links en te zijner tijd ongetwijfeld onze eigen goede ideeën en initiatieven!

Chantal van der Ende-Appel

(illustratie: Veilig door De Marne)

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen