Resultaten en voortgang Veilig door De Marne

Resultaten en voortgang Veilig door De Marne            

                                                                                                                                                               

Op 19 maart 2015 was de aftrap van het project Veilig door De Marne. Een project van de gemeente en inwoners samen, zonder vooropgezet plan maar met richting en vooral veel ideeën over hoe we samen een verkeersveiliger De Marne kunnen realiseren. De oplossingen zijn een combinatie zijn van infrastructuur, handhaving, het stimuleren van gewenst gedrag en samenwerking.

Van maart tot december zijn er zes bijeenkomsten geweest. Na een algemene informatiebijeenkomst volgde het verzamelen en groeperen van klachten om vervolgens in oktober en november te brainstormen over concrete oplossingen tijdens twee werksessies. Een aantal mensen is zo goed als altijd aanwezig, maar er zijn ook altijd nieuwe gezichten, van geïnteresseerde bewoners tot mensen van bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland, Politie, landbouworganisatie of Provincie die meedenken en vragen kunnen beantwoorden.

Deze projectvorm is nieuw, voor zowel de gemeente als inwoners. Opzetten en wennen kost even tijd, maar het werkt geweldig en stimulerend. Margreet Dijkstra, coördinator vitaliteit bij Gemeente De Marne: “De kunst in het zelf ter hand nemen van zaken door inwoners van een dorp én tegelijkertijd het loslaten door de gemeente, is om de goede dingen te behouden. Bij de gemeente is een schat aan ervaring en expertise over verkeer en verkeersoplossingen, over dat wat werkt en dat wat niet werkt. Om de kennis en ervaring van ons en jullie energie niet verloren te laten gaan, is samenwerking en communicatie nodig.”

Er is in relatief korte al veel gedaan en in werking gezet. Zo zijn er in drie dorpen verkeerscommissies opgericht. In Zuurdijk heeft dit al geleid tot verkeersremmende maatregelen en ook Schouwerzijl heeft plannen ontwikkeld. Er is een aantal werkgroepen over specifieke problemen en ideeën, zoals bijvoorbeeld de handhaving van 30 km/u zones en het plaatsen van beelden langs de weg om de snelheid eruit te halen (zoals bijvoorbeeld in het Drentse dorp Loon). Veilig door De Marne gaat samenwerken met 361Veilig. Wellicht zullen meer partijen betrokken worden, bijvoorbeeld (basis- en middelbare) scholen. Er komt een soort verkeerslicht tegen hardrijders, er wordt nog bekeken in welk dorp (natuurlijk op basis van draagvlak). Een aantal bewoners heeft, naar aanleiding van een door de ANWB uitgeschreven wedstrijd, een verkeersbord ontworpen dat wellicht bij de toegangen van de dorpen geplaatst kan worden. Niet meteen zichtbaar maar wel gebeurd: buiten de bijeenkomsten is met diverse inwoners(groepen) gesproken over lokale problemen. Ook als een concrete oplossing niet meteen voorhanden is, zijn gesprek en uitleg belangrijk voor onderling begrip.

Wat we met elkaar in 2015 in werking hebben gezet gaat in 2016 onverminderd door!

Nieuws en informatie over het project en toekomstige bijeenkomsten is te vinden op facebook.com/veiligdoordemarne. Hiervoor hebt u geen Facebook-account nodig, de pagina is gewoon voor iedereen toegankelijk. Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden? Stuur een berichtje naar Margreet Dijkstra (m.dijkstra@sozawe-winsum.nl).

tekst: Gemeente De Marne en Chantal van der Ende-Appel

 

150513 illustratie Veilig door De Marne

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen