Ainrommer Rommelmarkt. Verkoopopbrengst € 2919,65

Op 16 april jongstleden heeft  Sport Vereniging Eenrum de jaarlijkse Ainrommer Rommelmarkt georganiseerd. Ondanks harde wind en regen is de rommelmarkt toch weer geslaagd. Dankzij de vele mooie spullen die ieder jaar toch weer binnenkomen heeft de Sport Vereniging Eenrum dit jaar goede zaken gedaan nl. een verkoopopbrengst van  € 2919,65.

Zoals ieder jaar zijn de overgebleven boeken opgehaald door de organisatoren van de boekenmarkt in Saaxumhuizen en de wat meer waardevolle spullen door Peter Woddema uit Ulrum. Alle andere  overgebleven spullen zijn wederom opgehaald door Kringloop Leens.

De Sportvereniging wil alle bewoners van Eenrum bedanken voor de spullen die ieder jaar weer gegeven worden. Ook wil de Sportvereniging de vele vrijwilligers, vooral de niet leden, bedanken voor hun inzet en het beschikbaar stellen van de materialen op deze dag.

20160416_113657

20160416_153145

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen