Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

Op donderdag 25 januari 2018  van 17:30 tot 21:30 uur organiseren CMO STAMM, de Steunpunten Vrijwilligerswerk en de dorpencoördinatoren uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de informatiebijeenkomst ‘Uw bestuur klaar voor de toekomst?!’

Een vervolg op de  bijeenkomst  ‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart’ dat in het najaar 2017 werd georganiseerd en waar besturen van vrijwilligersorganisaties, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gingen over inwonerkracht en de knelpunten rondom vrijwillige inzet.  Vele organisaties gaven toen aan moeite te hebben bij het vinden van geschikte bestuursleden.

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Uw bestuur klaar voor de toekomst?!’ zal een expert van NOC*NSF een presentatie en tips geven over bestuurlijke vernieuwing. Verder informeren vijf organisaties uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over hoe zij invulling geven aan het besturen. Er is tijdens de avond volop gelegenheid om ervaringen en kennis te delen.

De informatiebijeenkomst is voor bestuurders van een vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren  en initiatiefnemers uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en wordt gehouden in  De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 te Winsum.

Gezien het tijdstip zorgt de organisatie voor een stamppotbuffet.

Aanmelden voor de bijenkomst kan t/m 21 januari 2018 via https://cmostamm.nl/evenementen/uw-bestuur-klaar-voor-de-toekomst/

Deze informatiebijeenkomst is een onderdeel van het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ en wordt door de Provincie Groningen mogelijk gemaakt.

Aan deelname zijn daarom geen kosten verbonden.

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen