Vacature penningmeester Dorpsbelangen Eenrum

Bestuurslid – penningmeester (gemiddeld 6-8 uren per maand)

Wat is Dorpsbelangen?

Dorpsbelangen is een ledenvereniging die de gezamenlijke, gemeenschappelijke belangen van het dorp Eenrum behartigt. Zo buigen we ons over vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, huisvesting, “krimp”, de inrichting van de openbare ruimte, mogelijke leegstand en voorzieningen.

Dat doen we door datgene wat Eenrumers belangrijk vinden, bij andere partijen, zoals gemeente en andere overlegpartners, onder de aandacht te brengen. Ook  brengen we mensen, verenigingen en instanties met elkaar in contact. Waar nodig maken we afspraken, bijvoorbeeld over openbaar groen of verkeersveiligheid. Voor de gemeente is Dorpsbelangen officieel gesprekspartner en belangrijk klankbord.

Onder de vlag van Dorpsbelangen zijn daarnaast zelfstandig werkende commissies actief, zoals de Ainrommer, Eenrumonline, het Hertenkamp, de Stratencommissie en de Dorpsgidsen.

Dorpsbelangen heeft dik 400 huishoudens die lid zijn. Iedere inwoner van Eenrum kan ons echter benaderen, lid of niet.

Wat is Dorpsbelangen niet?

We zijn geen politieke partij. We zijn ook geen actiegroep. En we zijn zeker niet een soort gemeenteraad. We organiseren ook geen evenementen. Uitzondering hierop is de 4 mei herdenking.

Wat doet een bestuurslid van Dorpsbelangen?

Niet alleen vergaderen. Maar ook “netwerken” en in contact komen met de gemeente andere instanties en vooral andere mensen. Een bestuurslid schuift soms aan bij een overleg met Burgemeester en Wethouders of met medewerkers van de gemeente. We zitten aan tafel met beslissers, deskundigen en inwoners.

Het bestuur vergadert maandelijks in het Dorpshuis. Elk bestuurslid heeft één of meer aandachtsgebieden, zoals huisvesting, herindeling of zorg. Deze “portefeuillehouders” hebben de regie over hun eigen portefeuilles, maar het bestuur is altijd gezamenlijk verantwoordelijk.

De penningmeester legt zich daarnaast nog toe op het bijhouden van de administratie, de facturering en de donateursadministratie.

Wat vragen we van het nieuwe bestuurslid?

Iedereen is welkom. We zoeken vooral denkkracht. Dat uit zich in:

  • Omdat we een penningmeester zoeken: financieel inzicht en ervaring met voeren van een administratie.
  • Interesse in maatschappelijke onderwerpen.
  • Bestuurlijk inzicht.

Wat levert al die inzet op?

Uiteraard de nodige gezelligheid. Maar vooral ook een leuke inkijk in de keukens van de gemeentepolitiek en instanties die in of voor Eenrum actief zijn. Als bestuurslid van Dorpsbelangen kun je écht het verschil maken en iets bereiken voor het hele dorp. Verder een interessant lokaal netwerk.

Meer informatie?

Voor meer informatie is Sjoerd Vitters (penningmeester) beschikbaar, telefoon 0595-492062

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen