Ontmoetingspunt Eenrum
Oude Schoolgang 3
9967 SE Eenrum

contact via: geesjespreen@ziggo.nl  of  : https://www.facebook.com/Ontmoetingspunt-Eenrum

Doel Ontmoetingspunt Eenrum

Het aanbieden van laagdrempelige voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare burgers. We denken hierbij aan:
• Hulpverlening op het terrein van welzijn en zorg
-lezingen op het terrein van welzijn en zorg
-informatiepunt en voorlichtingspunt welzijn en zorg

• Ontwikkelen van activiteiten door het bestuur waarbij men elkaar kan ontmoeten.
– Knutselactiviteiten met of zonder eten.
– Samen koffie drinken
– Het geven van voorlichting door bijvoorbeeld: politie, brandweer, ouderenraad, rode kruis, Leger des Heils, visio, gemeente..….
– Educatieve lezingen met eten.
– Andere activiteiten zoals voorlichting over fotografie, elektrische fietsen, kunst en kitsch

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
Geesje Spreen-Drenth, voorzitter
Aaltje Schut, secretaris/penningmeester
Tiny Zuidema, lid
Jos Schut, lid
Els van der Honing, lid
Gerda Smit, lid

Ontmoeten en activiteiten
Het bestuur organiseert elke maand een activiteit waarbij de mensen elkaar kunnen ontmoeten. ‘De koffie staat klaar en kom binnen’.
Wekelijks vinden er activiteiten voor senioren plaats. Ze kunnen dan op de dinsdagmiddag komen voor BINGO en knutselactiviteiten.
Activiteiten georganiseerd door derden
Het Ontmoetingspunt stimuleert activiteiten georganiseerd door derden passend bij de doelstelling . Natuurlijk blijft het Ontmoetingspunt zelf met ideeën komen, maar het wordt ook graag gestuurd door vraag en behoefte vanuit het dorp. Er is een mooie ruimte, er zijn verschillende faciliteiten.. Er kan worden samengewerkt met andere organisaties in en om Eenrum maar het kunnen ook individuele initiatieven zijn. Heb je altijd een boekenclub willen organiseren of een cursus willen geven maar ontbrak het je aan een geschikte ruimte? Neem contact op! Het Ontmoetingspunt betaalt de eerste keer de huur en bij een succesvolle activiteit kan deze voortgang vinden.
Samenwerking
Samenwerking met andere organisatie die het welzijn van de inwoners van Eenrum en omgeving trachten te bevorderen is zeer belangrijk. Wij als bestuur staan hier open voor.

Vrijwilligers
Het bestuur heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers met talenten die zich willen inzetten voor diverse activiteiten. De koffiemorgen, eetcafé, praatgroep, knutselactiviteiten …… Het ‘wij gevoel’ verhogen. Het Ontmoetingspunt is van ons, het dorp en wij willen graag iets voor een ander doen.


Toekomst
Het bestuur wil graag dat het Ontmoetingspunt blijft functioneren als een organisatie waarbij de leefbaarheid van het dorp in stand wordt gehouden en zo nodig vergroot. Hierbij gaat het vooral om die mensen die kwetsbaar zijn in de maatschappij. Mensen moeten er terecht kunnen voor vragen op sociaal gebied en ze moeten zich uitgenodigd voelen voor diverse activiteiten waarbij men elkaar ongedwongen kan ontmoeten. Dit kan worden georganiseerd door het Ontmoetingspunt, maar ook door externe organisaties.