De redactie

In de redactie zitten 4 personen

De redactieleden zijn:
Anda Toonder
Bart Oosterveld
Anneke Hamminga
Harm Post