Project Ainrom Old en Nij

Project Ainrom Old en Nij | Organisatie | Initiatieven en ideeën | Contact

Initiatieven en ideeën

Webportaal: het opzetten, bijhouden en promoten van een website voor heel Eenrum
De website is per 30-8-2012 de lucht in gegaan. De redactie is compleet en bestaat uit 7 personen. Komende periode: verder invullen van de site. Promotie van de site.

Moestuin: Het opzetten en beheren van een dorpsmoestuin
Er is een trekker en een groep belangstellenden van ca 15 personen. Ook is er contact met de toekomstige beheerder van het Thomashuis. Er is een locatie beschikbaar, met diverse huurders zijn afspraken om de huur over te dragen. Een kerngroep heeft zich verdiept in “permacultuur” (o.a. cursus gevolgd). Komende tijd: definitief locatie regelen en winterklaar maken. Plannen uitwerken.

Leesproject: o.a. een “boek-aan-huis-service” en hulp bij bestellen van bibliotheekboeken
Er is een trekker gevonden en via de Ainrommer gevraagd wie behoefte heeft aan de “boek- aan-huis-service”.

Kunst- en cultuurproject: Het verder ontwikkelen van culturele activiteiten (b.v. dans, toneel en muziek)
Er is een trekker gevonden.

Jongerenproject: Jong en oud meer met elkaar in contact brengen
De bedoeling is een dag voor oud en jong te organiseren in samenwerking met het jongerenwerk.

Marktplaats: Een Eenrumer marktplaats digitaal en fysiek
Bevindt zich in het ideeënstadium. Bekeken wordt nu of dit in ieder geval via de website opgestart kan worden.

Ruilbeurs: Zoals vroeger op radio Noord.
Goederen en diensten kunnen tegen elkaar worden geruild. B.v. iemand snoeit de heg met als tegenprestatie een zelfgebakken appeltaart. Hiervoor worden op dit moment organisatoren gezocht.

Buurtacademie: Nieuw idee
Het organiseren van cursussen, dit kan zowel beroepsgericht, ondersteunend als hobbymatig van aard zijn. Het ontmoetingspunt kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Voor alle initiatieven kunnen we nog vrijwilligers gebruiken!

Heeft u een goed idee?
Meld het aan bij de stuurgroep! De stuurgroep bekijkt dan of het haalbaar is en of het idee in aanmerking komt voor subsidie.