Project Ainrom Old en Nij

Project Ainrom Old en Nij | Organisatie | Initiatieven en ideeën | Contact

Organisatie

Er is een kleine stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep vergadert eens per 2 weken. De stuurgroep bekijkt welke nieuwe initiatieven er opgestart kunnen worden. De stuurgroep streeft er naar om per activiteit een coördinator te vinden, en zo mogelijk enkele andere belangstellenden. De coördinator neemt initiatief om een aparte werkgroep op de starten voor de betreffende activiteit.

Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van de Vereniging van dorpsbelangen Eenrum. Het project is als formele commissie onder de vereniging ondergebracht . Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit : Bert Bos, Bert Dijksterhuis en Mariette de Visser (personele unie met bestuur dorpsbelangen). De stuurgroep streeft ernaar om concrete activiteiten zoveel mogelijk door aparte werkgroepen te laten uitvoeren. Elke werkgroep heeft een trekker waarmee de stuurgroep voornamelijk contact houdt. Tot nu toe zijn gestart:

– Webredactie:  Bert Bos, Anneke Hamminga, Maaike van der Meulen, Anda Toonder, Bart Oosterveld
– Moestuinproject: trekker: Barbara van den Burg. Deelnemers: diverse.
– Leesproject: trekker: Marije Bruin
– Kunst en cultuurproject: trekker: Ankie Onnes
– Jongerenproject: trekker: Teye Barkema en Bert Bos samen met de jongeren