Project Ainrom Old en Nij

Project Ainrom Old en Nij | Organisatie | Initiatieven en ideeën | Contact

“Ainrom Old en Nij” is een project om de leefbaarheid te verbeteren. Voor dit project heeft Eenrum begin 2012 subsidie ontvangen van gemeente de Marne. Dit webportaal is het eerste concrete resultaat van het project.

Waarom “Ainrom Old en Nij?” Eenrum is een dorp met nog relatief veel voorzieningen en daarnaast zijn er erg veel actieve verenigingen. Ondanks de krimp gebeurt er veel in het dorp. Wij zien dan ook veel kansen om de kwaliteit van het dorp te versterken. Door goed te kijken naar de ontwikkelingenen daar actief op in te spelen blijft Eenrum een dorp waar het aantrekkelijk wonen en leven is.
Eenrum is een dorp waar iedereen welkom is, men elkaar groet en naar elkaar omkijkt. Dat willen we graag zo houden. Het project Ainrom Old en Nij moet bijdragen aan verbetering van het sociale klimaat in het dorp.

Doelstelling:
Kwaliteit van het dorp en sociale samenhang verbeteren, met name tussen ouderen en jongeren, door:

1. bestaande voorzieningen en activiteiten beter met elkaar te verbinden, te verbeteren en te promoten. Door vernieuwing en samenwerking te stimuleren denken wij ook in de toekomst een bloeiend verenigingsleven en een goed voorzieningenaanbod te kunnen behouden.

2. Jongeren een aantrekkelijke woon- en leefomgeving bieden waar ze actief kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen en kunnen een meerwaarde betekenen voor het dorp door hen actiever te betrekken bij het dorpsgebeuren. Dat laatste willen wij vooral bereiken door oud en jong meer met elkaar in contact te brengen.