IKC De Linde biedt sinds 2019 onderdak aan de peuterspeelzaal, kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast biedt het KindCentrum onderdak aan logopedie, consultatiebureau, spreekuur sociaal team en muziekvereniging Orpheus.

Doordat we een integraal kindcentrum zijn, werken we bij de opvang, peuterspeelzaalwerk en de jongste groepen van het onderwijs zoveel mogelijk samen.  Daarbij gaan we uit van ontdekkend, spelend leren in een natuurlijke omgeving gericht om te leren samenwerken. Dit ziet u dan ook terug in en rond het gebouw.

De jeugdverpleegkundige van het sociale team is wekelijks voor ouders beschikbaar in het kindcentrum. Het consultatiebureau is 1x in de maand in het gebouw aanwezig. Kortom de plek voor uw kind van 0- 12 jaar!

De “turnhal” zit aan het gebouw vast. We maken dan ook veel gebruik van deze ruimte. Alle kinderen van 2-12 jaar maken zowel onder als na schooltijd gebruik van deze gymzaal.
Doordat de tennisvereniging, voetbalvereniging en sportvereniging binnen 50 meter afstand ligt van het IKC, werken we ook samen met tal van activiteiten.

IKC De Linde
Hunse 2
9967 PS Eenrum
Tel. 0595-492080
email: ikcdelinde@lauwerseneems.nl
http://www.ikcdelinde.nl/
https://www.facebook.com/IKC-De-Linde-109977073986831

Peuterspeelzaal ”Het Kwetternest”
Hunse 2
9967 PS Eenrum
tel. 06-83786626
email: info@waddenkind.nl
http://www.waddenkind.nl/

Stichting Kinderopvang Kids2b Eenrum
Dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
Hunse 2
9967 PS Eenrum
0595-252136
email: info@kids2b.nl