Openbare basisschool ”De Octopus”

Hunse 2
9967 PS Eenrum

Tel. 0595-492080
obsdeoctopus@lauwerseneems.nl
http://www.octopuseenrum.nl/

Peuterspeelzaal ”Het Kwetternest”

Plantsoenstraat 4
9967 RE Eenrum

tel. 06-23845911
info@marnepeuters.nl
http://www.marnepeuters.nl/main.php?p=1 

 

Stichting Kinderopvang Kids2b Eenrum

Dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Plantsoenstraat 4

9967 RE Eenrum

0595-577067

info@kids2b.nl

www.kids2b.nl

facebook.com/kids2bgemeentedemarne

Hoofdkantoor Stichting Kinderopvang Kids2b

Bedumerweg 2a

9959 PG Onderdendam

050-3688000

info@kids2b.nl

www.kids2b.nl

facebook.com/kids2b