Wie ben je?
Ik ben Sjoerd Vitters, geboren 3 januari 1970. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Het Groninger Landschap. In mijn vrije tijd ben ik trainer van het F1 voetbalteam bij V.V. Eenrum. Op 4-jarige leeftijd, ben ik in 1974 in Eenrum komen wonen. Mijn ouders hebben in dit jaar de cafetaria in Eenrum gekocht en zijn we vanuit Wijchen hierheen verhuisd. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben 2 lieve zoons, Jarnick (2000) en Lasse (2006).

Waarom een bestuursfunctie in Dorpsbelangen?
Sowieso vind ik het als inwoner belangrijk om een steentje bij te dragen aan de gemeenschap. Ik heb daarom al met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan voor de voetbalvereniging, ouderraad van de basisschool en Spring. Toen ik werd gepolst voor een bestuursfunctie bij Dorpsbelangen Eenrum hoefde ik dus ook niet lang na te denken om hier aan mee te werken. Vaak zetten mensen zich in vanuit één invalshoek of vereniging maar op deze wijze kun je bijdragen aan de belangen voor het hele dorp. De terugtrekkende overheid, afbraak van de zorg, hoe zorgen we voor jong en oud niet door uiteenlopende standpunten verder van elkaar geraken maar juist gezamenlijk staan voor een betere leefomgeving.

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Eenrum
Leefbaar! We moeten ons niet laten leiden door krimp scenario’s. Krimp is onontkoombaar, maar dat betekent niet dat dorpen moeten verloederen of dat essentiële voorzieningen moeten verdwijnen.   Eenrum is een ondernemend en actief dorp met talrijke voorzieningen. Laten we dit vooral samen in stand houden en het liefst verbreden.