Kinderopvang Kids2b

Kinderopvang Kids2b in Eenrum is een gezellige kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er een dagopvanggroep voor kinderen van (0-4 jaar) en twee buitenschoolse opvang (BSO) groepen voor kinderen in de leeftijd van 4-7 en 7-12 jaar. Er is verschillend spelmatriaal aanwezig, en worden er geplande en spontane activiteiten georganiseerd, passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen.

Voor de kinderen van de BSO is het na school hun vrije tijd, deze kunnen ze op een superleuke manier invullen. Er is van alles te doen en voor iedereen wat wils, ook worden er allerlei verschillende workshops georganiseerd waar kinderen aan kunnen deelnemen.

Buitenspelen vinden wij belangrijk! Kids2b Eenrum heeft dan ook een prachtige tuin die helemaal rondom de locatie ligt. Onze tuin biedt uitdaging voor elk kind en waar ze worden uitgedaagd in hun fantasie en creativiteit.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen!

Meer informatie kunt u vinden op de site www.kids2b.nl

Stichting Stimuleringsfonds Eenrum

De stichting Stimuleringsfonds Eenrum wil graag allerlei dorpsactiviteiten stimuleren. Naast financiële ondersteuning kan ook gedacht worden aan advisering aan verenigingen of dorpsbewoners, zodat we er met elkaar voor zorgen dat Eenrum een mooi en leefbaar dorp blijft waar je graag woont.

Voor meer informatie: Stichting Stimuleringsfonds Eenrum

Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum

De Stichting beheert een botanische tuin met een bijzondere exotische plantencollectie uniek voor Europa: 600 verschillende soorten rododendrons en 400 uitheemse boomsoorten. Daarnaast onderbegroeiing met stinsenplanten en wilde cyclaam. De bomentuin is het groene levenswerk van notaris Smit uit Eenrum. De notaris vond het een uitdaging om te laten zien dat exotische bomen kunnen gedijen op de stugge Groningse klei. Dat dit is gelukt getuigt de huidige plantencollectie met exotische namen als Japanse honingboom, moerascipres, mammoetboom en zeldzame wilde rododendrons. De 250 informatiebordjes laten de bezoeker met nieuwe ogen kijken naar de variëteiten van de natuur. Het duurzame tuinhuis in Notoarestoen is voorzien van zonnepanelen en een verandaterras. In de tuin is eveneens een permanente expositie over de klimaatverandering, die de bezoeker inspireert tot het maken van Groene Keuzes. In mei is het arboretum dankzij de rododendronbloesem één grote bloemenpracht. Er zijn dan open dagen, het zogenaamde Geuren en Kleurenfeest.

De Notoarestoen is het hele jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Rolstoelvriendelijk.

Voor meer informatie of rondleiding: www.arboretumeenrum.nl

 

Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne

De kernopdracht van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne is het creeën van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

De peuterspeelzaal is een plek om te spelen. Spelen is de kern, de kwalitiet en de kracht van het peuterspeelzaalwerk. De peuterspeelzaal wil een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving aanbieden. Immers, met name voor jonge kinderen geldt dat zij  via spel zich ontwikkelen en leren. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden, groeien zij in sociaal vaardig gedrag. Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De leidster heeft daarbij oog voor ieder individueel kind en zal vanuit haar professionaliteit aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de peuter. De peuterspeelzaal biedt een pedagogische omgeving die aanvullend is op de thuissituatie.

De stichting beheert zeven peuterspeelzalen in de gemeente De Marne. In Eenrum is dat  Peuterspeelzaal Het Kwetternest. Het Kwetternest is open op de maandag-en vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur.

Voor meer informatie kunt u de website www.marnepeuters.nl raadplegen

Cultuurcentrum Hogeland

Jeugdtheaterschool Wonderboom is in het jaar 2000 opgericht met het doel om theater-activiteiten voor kinderen en jongeren in Noord Groningen te bevorderen. De bedoeling is om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor theater.  Wonderboom biedt  een programma aan voor de kleinste  kinderen van de basisschool tot jongeren van een jaar of achttien. Het plezier dat kinderen en jongeren beleven aan de theateractiviteiten is bij Wonderboom heel belangrijk. Begin 2021 is Wonderboom gefuseerd met Muziekschool Hunsing en Muziekschool Noordakkoord.
Onder de nieuwe naam Cultuurcentrum Hogeland worden nu de theaterlessen aangeboden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Cultuurcentrum Hogeland