Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne

De kernopdracht van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne is het creeën van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

De peuterspeelzaal is een plek om te spelen. Spelen is de kern, de kwalitiet en de kracht van het peuterspeelzaalwerk. De peuterspeelzaal wil een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving aanbieden. Immers, met name voor jonge kinderen geldt dat zij  via spel zich ontwikkelen en leren. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden, groeien zij in sociaal vaardig gedrag. Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De leidster heeft daarbij oog voor ieder individueel kind en zal vanuit haar professionaliteit aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de peuter. De peuterspeelzaal biedt een pedagogische omgeving die aanvullend is op de thuissituatie.

De stichting beheert zeven peuterspeelzalen in de gemeente De Marne. In Eenrum is dat  Peuterspeelzaal Het Kwetternest. Het Kwetternest is open op de maandag-en vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur.

Voor meer informatie kunt u de website www.marnepeuters.nl raadplegen