Korte lijnen met gemeente De Marne en de inwoners van Eenrum. Afstemming over onderwerpen die het dorpsbelang raken. Om er samen voor te zorgen dat Eenrum intern en extern op de kaart blijft en bloeiende, gezonde toekomst tegemoet gaat.

Hoe doen we dit?
In een klein flexibel bestuur pakken we gezamenlijk en individueel de diverse thema’s op. We vergaderen in principe eens in de drie weken.

We proberen onze jaaragenda zoveel mogelijk af te stemmen op de thema’s die belangrijk zijn voor het dorp. We betrekken de dorpsgenoten hier bij door gericht met ze in gesprek te gaan. Door af en toe een enquête te houden over wat leeft. En door gerichte communicatie via De Ainrommer en EenrumOnline. Daarnaast zijn we actief door:

  • Gesprekken met gemeente (B&W en Vitaliteitscoördinator)
  • Gesprekken met dorpsbewoners
  • Gesprekken met andere verenigingen
  • Kijken naar en leren van andere dorpen, door bijvoorbeeld avonden te bezoeken waar andere verenigingen voor dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn
  • Bezoeken van bijeenkomsten die het dorp aangaan
  • Onderhouden contacten met gesprekspartners die van invloed zijn op de leefomgeving en het dorp (zoals Keroazie, jeugdsoos, jongerenwerk, oprichting Kindcentrum etc)