Korte lijnen met gemeente Het Hogeland en de inwoners van Eenrum. Afstemming over onderwerpen die het dorpsbelang raken. Om er samen voor te zorgen dat Eenrum intern en extern op de kaart blijft en bloeiende, gezonde toekomst tegemoet gaat.

Hoe doen we dit?
In een klein flexibel bestuur pakken we gezamenlijk en individueel de diverse thema’s op. We vergaderen in principe eens in de drie weken.

We stemmen onze jaaragenda af op de thema’s die belangrijk zijn voor het dorp. We betrekken de dorpsgenoten hier zoveel mogelijk bij. Daarnaast zijn we actief door:

  • Gesprekken met gemeente (B&W en dorpscoördinator)
  • Gesprekken met dorpsbewoners
  • Gesprekken met andere verenigingen
  • Kijken naar en leren van andere dorpen, door bijvoorbeeld avonden te bezoeken waar andere verenigingen voor dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn
  • Bezoeken van bijeenkomsten die het dorp aangaan
  • Onderhouden contacten met gesprekspartners die van invloed zijn op de leefomgeving en het dorp