De Vereniging Dorpsbelangen Eenrum werkt als spil tussen gemeente Het Hogeland en Eenrum. Over zaken die het dorpsbelang aangaan. We willen in het dorp de leefbaarheid bevorderen en ervoor zorgen dat we ook nĂ¡ herindeling als levendig, bruisend dorp op de kaart blijven staan. We streven naar een gezond, prettig leefklimaat waar zowel oud als jong een plek heeft.

Ieder huishouden in Eenrum kan lid worden van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum. Lid worden? Mail dorpsbelangeneenrum@gmail.com!

Onder de Vereniging Dorpsbelangen hangt een aantal commissies:

  • Hertenkamp
  • Ainrommer
  • EenrumOnline
  • Dorpsgidsen

Deze commissies/werkgroepen hebben hun eigen taken en vullen deze zelf in. Bestuurlijk vindt regelmatig afstemming plaats.